ตะลอนเที่ยว : โค กระบือที่เราร่วมกันไถ่ชีวิตของเขามา วันนี้เขาสบายดี

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/653488

ตะลอนเที่ยว : โค กระบือที่เราร่วมกันไถ่ชีวิตของเขามา วันนี้เขาสบายดี

วันอาทิตย์ ที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

ภาพกระบือฝูงนี้ที่ Mr.Flower ตั้งใจนำมาเสนอให้คุณๆ ได้รับชมในวันนี้ คือเครื่องยืนยันว่า โครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ จากโรงฆ่าสัตว์แล้วนำไปให้เกษตรกรและผู้ที่มีความพร้อมเลี้ยงดูต่อไป เป็นโครงการที่ไม่ได้สักแต่ว่าไถ่ชีวิตโค กระบือ แล้วส่งไปที่ไหนก็ไม่ทราบ ไม่เคยติดตามสารทุกข์สุกดิบของสัตว์ และผู้รับเลี้ยง เพราะภาพที่เห็นนี้เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าสัตว์ที่คณะของเราร่วมกันไถ่ชีวิตของเขาจากโรงฆ่าสัตว์เมื่อหลายปีก่อน บัดนี้พวกเขายังอยู่ดีมีสุข มีความสุขสบายตามอัตภาพ

โครงการไถ่ชีวิตโค กระบือจากโรงฆ่าสัตว์แล้วนำไปมอบให้เกษตรกร รวมถึงผู้ที่มีความสามารถเลี้ยงดูได้เป็นอย่างดี เป็นโครงการที่จัดทำโดยหนังสือพิมพ์แนวหน้า เริ่มโครงการครั้งแรกเมื่อปีปลายปี 2556 โดยการหารือร่วมกันของคุณผาณิต พูนศิริวงศ์ ผู้บริหารหนังสือพิมพ์แนวหน้า และคุณเฉลิมชัย ยอดมาลัยบรรณาธิการข่าว พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ในกองบรรณาธิการหนังสือพิมพ์แนวหน้าและผู้อ่านหนังสือพิมพ์แนวหน้าจำนวนมากที่มีจิตศรัทธาร่วมบริจาค โดยทั้งหมดมีความเห็นร่วมกันว่าแนวหน้าจะทำโครงการนี้เพื่อช่วยเหลือโค กระบือให้รอดพ้นจากการถูกฆ่า แล้วนำไปให้ผู้ที่มีความสามารถเลี้ยงดูต่อไป โดยมีเงื่อนไขสำคัญคือ ห้ามขายต่อ ห้ามส่งมอบให้บุคคลอื่นห้ามฆ่า และห้ามทำทารุณกรรมต่อสัตว์ 

ทั้งนี้ผู้รับสัตว์ไปดูแลจะต้องทำสัญญาเป็นลายลักษณ์อักษรกับเจ้าของโครงการคือหนังสือพิมพ์แนวหน้า พร้อมกับต้องมีพยานรับรู้ 2 คน และที่สำคัญคือจะต้องรายงานความเป็นอยู่ของสัตว์ให้เจ้าของโครงการทราบเป็นประจำทุกเดือน พร้อมส่งภาพถ่ายให้เป็นหลักฐานส่วนเจ้าของโครงการมีสิทธิ์ไปเยี่ยมเยียนเพื่อดูแลความเป็นอยู่ของสัตว์ และความเป็นอยู่ของผู้ดูแลสัตว์ได้เป็นประจำ โดยไม่ต้องบอกกล่าวล่วงหน้า เพื่อให้สามารถเห็นสภาพความเป็นอยู่แท้จริงของทั้งสัตว์และผู้รับเลี้ยง 

ปรากฏว่าตลอดระยะเวลาการทำโครงการนี้ เราได้ร่วมกันไถ่ชีวิตโค กระบือไปแล้ว 135 ชีวิต โดยแรกๆ ก็ไถ่ชีวิตครั้งละ3-5 ตัว ตามกำลังทรัพย์ที่เรารวบรวมได้ครั้นต่อมาเมื่อมีทุนทรัพย์มากขึ้นเราก็สามารถไถ่ชีวิตโค กระบือได้จำนวนมากขึ้น เช่นครั้งล่าสุดเมื่อปลายปี 2562 คณะของเราไปไถ่ชีวิตโค กระบือที่จังหวัดเชียงราย รวมทั้งหมดในคราวเดียวคือ 37 ชีวิต แล้วมอบให้นักเรียนโรงเรียนชาวนา ในความดูแลของสถานปฏิบัติธรรม ไร่เชิญตะวัน โดยกระจายให้ครอบครัวละ 2-4 ตัว ตามขนาดของพื้นที่ และตามความสามารถของผู้รับสัตว์ไปดูแล

สำหรับภาพที่นำมาเสนอในวันนี้คือชีวิตประจำวันของกระบือจำนวน 9 ชีวิต (อันที่จริงยังมีวัวอีก 7 ชีวิต แต่ไม่ได้นำภาพมาฝาก) โดยกระบือฝูงนี้ หม่อมไฉไล ยุคล ณ อยุธยา ได้ร่วมกับคณะของเราไถ่ชีวิตเขาเหล่านี้มาจากโรงฆ่าสัตว์แห่งหนึ่งในอำเภอกำแพงแสน นครปฐม เมื่อ 5 ปีที่แล้ว โดยวันที่เราไปไถ่ชีวิตโค กระบือนั้น เป็นวันที่ประเทศไทยกำลังตกอยู่ในห้วงเวลาที่สับสนมากที่สุด เนื่องจากมีข่าวอาการพระประชวรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 แพร่สะพัดในสังคมตลอดเวลา วันที่เราไปไถ่ชีวิตโค กระบือฝูงนี้ เป็นวันที่ 13 ตุลาคม ช่วงเวลาบ่าย ปัจจุบันโค กระบือฝูงนี้ อยู่ที่คุ้มเรือหม่อมไฉไล อำเภอบางเลน นครปฐม

เมื่อไปถึงโรงฆ่าสัตว์ ทั้งหม่อมไฉไล และ Mr.Flower พร้อมคณะอีกสองคนก็ร่วมกันตัดสินใจเลือกโค กระบือ โดยเน้นตัวที่ตั้งท้องและแม่ลูกอ่อน เป็นอันดับแรก ทั้งๆ ที่ใจจริงอยากจะไถ่ชีวิตออกมาทั้งหมด แต่ติดที่เรามีเงินจำกัด 

สุดท้ายแล้วในวันนั้นหม่อมไฉไลไถ่ชีวิตโค และกระบือ รวม 11 ชีวิต ส่วนคณะของเราไถ่ชีวิตออกมาอีก 6 ชีวิตโดยหม่อมไฉไลบอกว่า พี่ขอรับผิดชอบทั้ง11 ชีวิต ด้วยเงินส่วนตัวของพี่เอง เพราะพี่ต้องการถวายเป็นพระราชกุศลแด่ในหลวงรัชกาลที่ 9 

ส่วนโค กระบืออีก 6 ชีวิตนั้น ทางคณะผู้ทำโครงการได้นำไปมอบให้เกษตรกรที่อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 

จากวันนั้นจวบจนวันนี้ โค กระบือที่เราร่วมกันไถ่ชีวิตมาจากโรงฆ่าสัตว์ได้ตกลูกออกมาแล้วมากกว่า 20 ตัว แต่ก็มีเรื่องน่าเสียใจที่บางตัวก็ป่วยจนต้องตายไปบ้าง บางตัวถูกงูกัดตาย บางตัวก็เกิดอุบัติเหตุทำให้ขาหัก สำหรับโค กระบือที่เจ็บป่วยนั้น พวกเราก็ได้พยายามช่วยกันรักษาเพื่อให้เขามีชีวิตรอดต่อไป หากคุณๆ ยังจำได้ เมื่อประมาณ 2 ปีเศษที่ผ่านมานั้น พวกเราได้ช่วยกันรักษาวัวแม่ลูกอ่อนตัวหนึ่งที่ประสบอุบัติเหตุจนขาหัก โดยได้รับการผ่าตัดจากทีมสัตวแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย โครงการผ่าตัดครั้งนั้นเป็นความร่วมมือระหว่างคณะสัตวแพทย์ จุฬาฯ กับคณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาฯ เพราะต้องผ่าตัดแล้วดามโลหะที่ขาของวัว ปัจจุบันวัวตัวที่ได้รับการผ่าตัดยังมีชีวิตอยู่ โดยอยู่ที่อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี

ขอเรียนให้ทราบว่าโครงการไถ่ชีวิตโค กระบือ โดยหนังสือพิมพ์แนวหน้ายังคงดำเนินอยู่ตามปกติ เพียงแต่ช่วงที่มีการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 นั้น ทีมทำงาน
ไม่ได้ออกไปค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่จะรับโค กระบือไปเลี้ยงดู ดังนั้นจึงไม่ได้มีการส่งข่าวเรื่องระดมทุนสำหรับไถ่ชีวิต แต่ขณะนี้ทีมงานได้บุคคลที่มีความเหมาะสมที่จะรับโค กระบือไปรับเลี้ยงดูได้อย่างเหมาะสมแล้ว จึงขอเรียนแจ้งให้ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมบริจาคเงินสมทบทุน โปรดติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ 091-7233615 และขอความกรุณาช่วยค้นหาผู้ที่มีความเหมาะสมที่สามารถรับโค กระบือไปเลี้ยงดูได้เป็นอย่างดีแล้วโปรดแจ้งให้คณะผู้จัดทำโครงการได้มีข้อมูลสำหรับการพิจารณามอบโค กระบือให้ไปเลี้ยงดูต่อไป 

ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่าน และขอขอบคุณผู้มีใจกุศลที่รับโค กระบือ ไปเลี้ยงดูให้มีความสุข ตราบจนสัตว์สิ้นอายุขัยตามธรรมชาติ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s