สทป.ร่วมกับ อพวช. จัดแข่งขัน ‘THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2022’

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/653582

สทป.ร่วมกับ อพวช. จัดแข่งขัน 'THAILAND CANSAT - ROCKET COMPETITION 2022'

วันเสาร์ ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 21.39 น.

สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ(สทป.) ร่วมกับองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.) จัดการแข่งขัน “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2022” อย่างต่อเนื่องเป็นปีที่ 4 เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอวกาศผ่านการแข่งขันประดิษฐ์และออกแบบดาวเทียมขนาดเล็ก (Cansat) และจรวดเชื้อเพลิงน้ำตาล (Sugar Rocket)โดยเฟ้นหาทีมนักประดิษฐ์

ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากทั่วประเทศ ทั้งหมด 15 ทีม เข้าร่วมแข่งขัน ระหว่างวันที่ 12 – 14 พฤษภาคม 2565 ณ องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ จังหวัดปทุมธานี และหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษ จังหวัด ชลบุรี 

สำหรับพิธีปิดการแข่งขัน ได้รับเกียรติจาก พล.อ.ชูชาติ บัวขาว ผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รวิน ระวิวงศ์ ผู้อำนวยการองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ร่วมเป็นประธานในพิธีมอบรางวัลและแสดงความยินดีกับทีมเยาวชนที่ได้รับรางวัลการแข่งขันซึ่งมีเงินรางวัลรวมมูลค่า 77,000 บาท และถ้วยเกียรติยศ ทั้งสิ้น 9 รางวัลด้วยกัน ได้แก่

1. รางวัลชนะเลิศ THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2022 ได้แก่ ทีม Himitsukichiจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 15,000 บาท พร้อมถ้วยเกียรติยศ             

2. รางวัล Best Cansat Award ได้แก่ ทีม Himitsukichiจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท 

3. รางวัล Best Rocket Award ได้แก่ ทีม Himitsukichiจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 10,000 บาท

4. รางวัล Cansat Mission Award ได้แก่ ทีม Himitsukichiจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท

5. รางวัล Technique Award ได้แก่ ทีม อาบังขายปลาท่องโก๋ จาก โรงเรียนหารเทารังสีประชาสรรค์ จังหวัดพัทลุง ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท 

6. รางวัล Best Failure Award ได้แก่ ทีม MST  จาก โรงเรียนวิทยาศาสตร์จุฬาภรณราชวิทยาลัย จังหวัดนครศรีธรรมราช ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท 

7. รางวัล Rocket Mission Award ทีม CANSAT-CANJAI จาก โรงเรียนขอนแก่นวิทยายน จังหวัดขอนแก่น ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท 

8. รางวัล Deployment  Award ได้แก่ ทีม CANSAT CANJAI จาก สถาบันโคเซ็นแห่งสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท 

9. รางวัล Aerodynamics design Award ได้แก่ ทีม Nuageจาก โรงเรียนอัสสัมชัญ จังหวัดกรุงเทพมหานคร ได้รับเงินรางวัล 7,000 บาท การแข่งขัน “THAILAND CANSAT – ROCKET COMPETITION 2022” ในปีนี้ ถือเป็นอีกหนึ่งกิจกรรม ที่ตอกย้ำถึงภารกิจหลักของสถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ และองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ ในการส่งเสริมและสนับสนุน เผยแพร่องค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของทั้ง 2 หน่วยงานโดยนำไปพัฒนาความรู้และศักยภาพด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้กับเยาวชน เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เยาวชนไทยสนใจและเห็นความสำคัญของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และพร้อมพัฒนาเป็นนักวิจัยและนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ได้ในอนาคต 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s