Science Update : จีนอ้างตรวจพบสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาว

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/661173

Science Update : จีนอ้างตรวจพบสัญญาณจากมนุษย์ต่างดาว

วันอาทิตย์ ที่ 19 มิถุนายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

Science and Technology Daily สื่อด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีของจีน เผยแพร่รายงานในสัปดาห์นี้ที่ระบุว่า จาง ถงยี่ นักวิทยาศาสตร์ หัวหน้าทีมค้นหาอารยธรรมนอกโลกที่ร่วมก่อตั้งโดยมหาวิทยาลัยครูแห่งปักกิ่ง ร่วมด้วยหอสังเกตการณ์ดาราศาสตร์แห่งชาติ และมหาวิทยาลัยแคลิฟอร์เนีย เบิร์กลีย์ เปิดเผยว่า จีนพบสัญญาณที่น่าสนใจ 2 ชุดในปี 2020 ขณะกำลังกลั่นกรองข้อมูลที่ได้จากกล้องโทรทัศน์ Sky Eye กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลกในประเทศจีน ซึ่งอาจเป็นสัญญาณจากอารยธรรมต่างดาวหรือสิ่งมีชีวิตนอกโลก จางยังเผยว่า พบสัญญาณที่น่าสงสัยอีกสัญญาณในปีนี้ จากข้อมูลการสังเกตของเป้าหมายดาวเคราะห์นอกระบบ และระบุว่าสัญญาณแม่เหล็กไฟฟ้าแถบความถี่ที่กล้องโทรทัศน์ Sky Eye จับได้นี้ ต่างจากสัญญาณก่อนๆ ที่เคยตรวจจับเจอ

อย่างไรก็ตาม เขาเน้นย้ำถึงความเป็นไปได้ที่สัญญาณดังกล่าวอาจเป็นผลจากสัญญาณรบกวนทางวิทยุ ซึ่งจะต้องตรวจสอบต่อไป ทั้งนี้ รายงานดังกล่าวถูกลบออกจากเว็บไซต์ของ Science and Technology Daily แล้วโดยไม่ทราบสาเหตุ แต่ยังคงถูกพูดถึงอย่างมากบนเว่ยป๋อ สื่อสังคมออนไลน์ของจีน ขณะที่สื่ออื่นๆ ทั้งในและต่างประเทศ ต่างหยิบยกเรื่องนี้มารายงาน

สำหรับกล้องโทรทัศน์ Sky Eye กล้องโทรทรรศน์วิทยุที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลกุ้ยโจว ทางตะวันตกเฉียงใต้ของจีน มีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 500 เมตร เปิดใช้งานเพื่อหาสิ่งมีชีวิตนอกโลกอย่างเป็นทางการในเดือนกันยายน 2020

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s