“จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/670425

“จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” การแสดงทางศิลปวัฒนธรรมที่หาชมได้ยาก

วันอังคาร ที่ 2 สิงหาคม พ.ศ. 2565, 06.00 น.

“ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” งานที่ยิ่งใหญ่อีกงานหนึ่งที่กระทรวงวัฒนธรรม จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิงหาคม 2565 และเพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ ที่ทรงมีพระราชวิริยอุตสาหะปฏิบัติพระราชกรณียกิจ ในการส่งเสริมเรื่อง “ผ้าไทย” โดยกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่ 11-14 สิงหาคม 2565 ณ รอยัลพารากอนฮอลล์ ชั้น 5 ศูนย์การค้าสยามพารากอนมีกิจกรรมที่น่าสนใจเกี่ยวกับผ้าไทยหลากหลายจากทั่วประเทศไทย

การแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์ ภายใต้งาน “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล”เป็นอีกกิจกรรมหนึ่งที่อยากเชิญชวนคนไทยทุกคนได้ไปสัมผัสสักครั้ง เพราะเป็นการแสดงที่ทรงคุณค่าที่หาดูชมได้ยาก การแสดงดังกล่าวเป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจาก “ผ้าไทย” อันเนื่องมาจากพระราชปณิธานของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ในการอนุรักษ์และส่งเสริมผ้าไทยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้ และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหาย ผสมผสานกับการแสดงบัลเลต์ ซึ่งการแสดงนี้ได้ถือกำเนิดในแผ่นดินรัชกาลที่ 9 ประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ รวมทั้งได้นำเอาการขับร้องดนตรีประสานเสียง การแสดงโดยศาลาเฉลิมกรุง บรรเลงโดย “วงเฉลิมราชย์” เป็นการรวบรวมบทเพลงโปรดมาถ่ายทอดเผยแพร่ให้ประชาชนทั่วไปได้รับชม และซึมซับมรดกอันล้ำค่า ผ่านการแสดงแนวร่วมสมัย

“จินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์” ประกอบด้วยการแสดง 3 ชุดชุดแรก คือชุด “เฉลิมราชพัสตรา” เป็นการแสดงนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัย มาจากเรื่องราวของผ้าไทย ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากพระมหากรุณาธิคุณของ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง และสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ์ พระบรมราชินี ในการอนุรักษ์และส่งเสริมการใช้ผ้าไทยเพื่อให้ประชาชนมีรายได้และรักษาภูมิปัญญาอันล้ำค่าไม่ให้สูญหาย การแสดงจะเป็นกระบวนการผลิตไหมไทยของชาวบ้านตั้งแต่เริ่มจับตัวไหมจนกระทั่งเป็นผืนผ้าไหมไทยสู่สายตาประชาชน และชาวโลก การแสดง “บัลเลต์มโนราห์” การนำเสนอความเป็นไทยที่ผสมผสานได้อย่างลงตัวสู่ความเป็นสากล เป็นการแสดงโครงเรื่องเดิมครั้งเมื่อแสดงครั้งแรกในวันที่21 ตุลาคม 2525 ที่ตำหนักภูพานราชนิเวศน์ จังหวัดสกลนคร การแสดงขณะนั้นเกิดขึ้นเนื่องจากพระกระแสรับสั่งที่ทรงมีพระราชประสงค์ให้แสดงให้ข้าราชบริพารชาวบ้าน และเหล่าศิลปาชีพได้ชม และในการแสดงครั้งที่ได้มีการนำมาออกแบบท่าเต้นใหม่เพื่อให้สอดคล้องกับยุคสมัย และการแสดงดนตรีและขับร้อง ชุด “บทเพลงในความทรงจำ” เป็นการรวบรวมบทเพลงทรงโปรดของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง มาแสดง บรรเลงดนตรีโดยวงดนตรีเฉลิมราชย์

การจัดการ แสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์ ภายใต้งาน “ภูษาศิลป์จากท้องถิ่นสู่สากล” จัดแสดงที่ รอยัล พารากอน ฮอลล์ จำนวน 2 รอบ ในวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม เวลา 14.30-16.00 น. และวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2565 เวลา 17.00-18.30 น.

การเข้าชม การแสดงจินตลีลาพัสตราภรณ์ : มโนราห์บัลเลต์ การแสดงอันทรงคุณค่านี้ นอกจากจะได้ดื่มด่ำกับความงดงามของนาฏศิลป์ไทยร่วมสมัยแล้วผู้ชมจะได้ตระหนักถึงความสำคัญของผ้าไทยที่กว่าจะอนุรักษ์ส่งเสริมให้ผ้าไทยสู่สากลได้เหมือนทุกวันนี้ ได้ต่อสู้ฝ่าฟันกันมาขนาดไหน และในฐานะคนรุ่นใหม่เราควรทำหน้าที่ในการรักษา ต่อยอด ร่วมสืบสานภูมิปัญญาไทยอันมีคุณค่าสืบไป

ชนิตร ภู่กาญจน์

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s