‘ตรีนุช’หารือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามชายแดนใต้ พร้อมรับ 5 ข้อเสนอ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/local/681478

‘ตรีนุช’หารือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามชายแดนใต้ พร้อมรับ 5 ข้อเสนอ

‘ตรีนุช’หารือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามชายแดนใต้ พร้อมรับ 5 ข้อเสนอ

วันพุธ ที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2565, 14.03 น.

‘ตรีนุช’หารือโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามชายแดนใต้ พร้อมรับ 5 ข้อเสนอ

21 กันยายน 2565 นางสาวตรีนุช เทียนทอง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ (รมว.ศธ.) ได้หารือแนวทางการพัฒนาโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลาม จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จชต.) ร่วมกับคณะกรรมการเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้  โดยมี นายมูหัมหมัดนาสีรุดดีน เละนุ๊ รองประธานเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ ผู้จัดการโรงเรียนอาซีซสถาน จังหวัดปัตตานี เป็นหัวหน้าคณะ พร้อมตัวแทน ผอ.สช.จชต. รวม 15 คน เข้าหารือ ณ ห้องประชุมราชวัลลภ กระทรวงศึกษาธิการ

นางสาวตรีนุช กล่าวว่า ทางเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ได้มีข้อเสนอเรื่องสวัสดิการต่าง ๆของครู เช่น ค่ารักษาพยาบาลครูโรงเรียนเอกชน , ค่าอาหารกลางวันนักเรียน , ค่าพัฒนาผู้บริหาร , เงินอุดหนุนรายหัว และอยากให้มีศึกษานิเทศก์ ซึ่งตนรับข้อเสนอทั้ง 5 ข้อมาพิจารณาหากข้อใดทำได้ก็จะเร่งดำเนินการให้ พร้อมได้มอบให้เลขาธิการ สช.นำไปพิจารณาด้วยแล้ว

ด้านนายพีรศักดิ์ รัตนะ เลขาธิการคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (เลขาธิการ กช.) กล่าวว่า เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามจังหวัดชายแดนภาคใต้ มีข้อเสนอสำคัญ เช่น การพัฒนาครู การพัฒนาผู้บริหารสถานศึกษาในการจัดการเรียนการสอนแบบแอคทีฟเลินนิ่ง( Active Learning) การจัดทำหลักสูตรฐานสมรรถนะ การจัดอบรมครูในสาขาวิชาต่าง ๆ เช่น อบรมทักษะการสอนภาษาไทย ทักษะการสอนวิชาคณิตศาสตร์  และเทคนิคการสอนเด็กปฐมวัย  ซึ่งทางกระทรวงศึกษาธิการ โดยสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน (สช.) ก็ได้ดำเนินการอยู่แล้ว แต่อาจจะต้องดำเนินการเพิ่มมากขึ้น

เลขาธิการ กช. กล่าวว่า นอกจากนี้ทางเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ ได้ขอรับการสนับสนุนค่าอาหารกลางวันเพิ่มขึ้น ซึ่งในเรื่องนี้อยู่ระหว่างที่ สช.ได้ร่วมกับคณะกรรมาธิการวุฒิสภา ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับค่าอาหารกลางวัน เพื่อนำเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป

ส่วนข้อเสนอขอปรับอัตราเงินอุดหนุนรายบุคคลในส่วนของเงินสมทบเป็นเงินเดือนครู สำหรับนักเรียนในโรงเรียนเอกชน ซึ่งในส่วนนี้โรงเรียนเอกชนได้รับให้มีการปรับเพิ่มไปแล้วเมื่อปี 2560 แต่ขณะนี้สภาพเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ทางเครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯ จึงอยากให้ ศธ.พิจารณาปรับเพิ่มเงินส่วนนี้ให้ อีก ซึ่งในเรื่องนี้สอดคล้องกับแนวทางของ รมว.ศึกษาธิการ ที่ได้มอบให้ สช.ร่วมกับสภาการศึกษา ทำการศึกษาวิจัยเกี่ยวกับเงินอุดหนุนรายหัวของโรงเรียนเอกชนเป็นการเฉพาะ

“ขณะนี้ สช.และสภาการศึกษา ได้เก็บข้อมูลเชิงปริมาณเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีโรงเรียนเอกชนตอบแบบสอบถามมาแล้วกว่า 2,900 โรงเรียน และมีกำหนดจะลงพื้นที่เพื่อเก็บข้อมูลแบบโฟกัสกรุ๊ปในโรงเรียนเอกชนภายในต้นเดือนตุลาคมนี้ เมื่อสภาการศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้ว ก็จะทำเป็นข้อเสนอให้รัฐบาลพิจารณาต่อไป ข้อเสนอต่างๆวันนี้ก็สอดคล้องกับแนวทางที่ รมว.ศึกษาธิการ ได้สั่งการให้ สช.ดำเนินการอยู่แล้ว ก่อนที่เครือข่ายโรงเรียนเอกชนสอนศาสนาอิสลามฯจะมายื่นข้อเสนอ” เลขาธิการ กช. กล่าว

-005

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s