สัมมนาเทรนด์การบริหารธุรกิจ และการศึกษาในยุค Disruption

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/692283

สัมมนาเทรนด์การบริหารธุรกิจ  และการศึกษาในยุค Disruption

สัมมนาเทรนด์การบริหารธุรกิจ และการศึกษาในยุค Disruption

วันพุธ ที่ 16 พฤศจิกายน พ.ศ. 2565, 06.00 น.

รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร คณบดีคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปลื้มสุดๆ หลังประสบความสำเร็จจากการนำ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ โกอินเตอร์รัวๆ ตอกย้ำภาพความเป็นผู้นำคุณภาพการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจระดับโลก และเป็นศูนย์กลางมหาวิทยาลัยชั้นนำของไทยสู่เวทีนานาชาติ หลังจากที่ได้รับการคัดเลือกเป็นกรรมการคนไทยหนึ่งเดียวในงาน Global Competition เวทีระดับโลกของ UN ได้ไม่นานก็ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพ งาน AACSB Asia Pacific Annual Conference ประจำปี 2022 ร่วมกับ Association to Advance Collegiate Schools of Business (AACSB) ซึ่งเป็นองค์กรผู้จัดการประเมินมาตรฐานการศึกษาของคณะทางด้านบริหารธุรกิจที่ได้รับความเชื่อถือจากมหาวิทยาลัยชั้นนำทั่วโลก ระหว่างวันที่ 14-15 พฤศจิกายน 2565 ณ อาคาร 50 ปี คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี จุฬาฯ และงานสัมมนาใหญ่ ระหว่างวันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 ณ สามย่านมิตรทาวน์ โดยมีหัวข้อการสัมมนาที่เกี่ยวข้องกับเทรนด์การบริหารธุรกิจ และการศึกษาในยุค Disruption ซึ่งมี รศ.ดร.วิเลิศ ภูริวัชร เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยร่วมเสวนากับมหาวิทยาลัยต่างๆ ทั่วโลก ผู้ที่สนใจสามารถติดตามข่าวสารได้ที่ https://www.facebook.com/CBSChula

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s