9 องค์กรวิชาชีพด้านไอที ลงนามร่วมจัดตั้ง ‘สมาพันธ์ดิจิทัลไทย’

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/609157

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 21 เม.ย. 2559 19:50

 

ผู้แทนของสมาคมและชมรมด้านไอทีและธุรกิจดิจิทัล 8 สมาคมและ 1 ชมรม ลงนามร่วมกัน เพื่อเป็นเครือข่ายการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน ในการสนับสนุน และผลักดัน อุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย…

เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2559 ผู้แทนของสมาคมและชมรมอันประกอบด้วย สมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย) (DAAT) สมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย (TISPA) สมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่ (TTSA) สมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส (OSEDA) สมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์ (SONP) สมาคมผู้ดูแลเว็บไทย (TWA) สมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย (TPA) สมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย (TECA) และชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ (ITPC) ได้ร่วมลงนามบันทึกเจตนารมณ์การจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทย (Thai Digital Confederation) เพื่อเป็นเครือข่ายการประสานงานและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างกัน

การจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทย มีวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งดังต่อไปนี้
1.จรรโลงไว้ ซึ่งอุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทยให้สามารถเติบโตและขยายตัวไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ
2.สร้างความมั่นใจว่ากฎหมายและระเบียบข้อบังคับต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับดิจิทัลเอื้อต่ออุตสาหกรรมดิจิทัลในประเทศไทย
3.เสริมสร้างบรรยากาศสังคมอินเทอร์เน็ตในประเทศไทยให้เอื้อต่อการแสดงความคิดเห็นโดยเสรีและมีความรับผิดชอบ

ทั้งนี้ ผู้แทนสมาคมและชมรมที่เข้าร่วมลงนามจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทย ประกอบด้วย
1. นายศิวัตร เชาวรียวงษ์ นายกสมาคมโฆษณาดิจิทัล (ประเทศไทย)
2. นายศุภเสฏฐ์ ชูชัยศรี นายกสมาคมโปรแกรมเมอร์ไทย
3. นายภาวุธ พงษ์วิทยภาณุ นายกสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทย
4. นายอนันต์ แก้วร่วมวงษ์ นายกสมาคมผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตไทย
5. นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย
6. นางสาวกนกพร ประสิทธิ์ผล นายกสมาคมผู้ผลิตข่าวออนไลน์
7. นายไผท ผดุงถิ่น นายกสมาคมการค้าเพื่อส่งเสริมผู้ประกอบการเทคโนโลยีรายใหม่
8. นายอัครวุฒิ ตำราเรียง อุปนายกสมาคมศึกษาและพัฒนาโอเพ่นซอร์ส
9. นายเมธา สกาวรัตน์ ประธานชมรมนักข่าวสายเทคโนโลยีสารสนเทศ

นายอภิศิลป์ ตรุงกานนท์ นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวถึงที่มาการจัดตั้งสมาพันธ์ดิจิทัลไทยว่า เนื่องจากได้ยินจากหลายๆ ท่านในภาคธุรกิจไอที ซอฟต์แวร์ ผู้ให้บริการออนไลน์ พูดถึงถึงปัญหาต่างๆอาทิ เช่น บุคลากรหายาก, ทักษะไม่ตรงกับที่ต้องการ หรือแม้กระทั่งปัญหาที่คนทั่วไปพบเจอ เช่น ด้านกฎหมาย, ลิขสิทธิ์, พ.ร.บ.คอมพ์, ภาษีต่างๆ จึงคิดว่าปัญหาเหล่านี้สมาคมใดสมาคมหนึ่งคงไม่สามารถที่จะติดตามได้โดยเฉพาะ ถ้ามองในแง่ธุรกิจ คือ เรากําลังถูกคุกคามจากธุรกิจต่างชาติซึ่งถ้าต่างคนต่างอยู่น่าจะไม่ไหว นอกจากเรื่องธุรกิจยังมีเรื่องกฎระเบียบข้อบังคับด้วย ซึ่งเรื่องพวกนี้ทําคนเดียวไม่ได้ จึงคิดว่าน่าจะมีการรวมตัวสมาพันธ์เพื่อร่วมมือกันทํางานในบางส่วนได้น่าจะเป็นผลพลอยได้ เช่น เรื่องการแลกเปลี่ยนความรู้ได้อีกด้วย

นายกสมาคมผู้ดูแลเว็บไทย กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตามหลังจากดำเนินการจัดตั้งแล้ว ผู้แทนจากสมาคมและชมรมจะส่งผู้แทนเข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและดำเนินกิจกรรมเท่าที่จำเป็นเพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ข้างต้นอย่างน้อย 2 เดือนต่อ 1 ครั้ง และหากจะมีองค์กรอื่นเข้าร่วมเป็นสมาชิกสมาพันธ์ในอนาคต จะต้องได้รับความเห็นชอบจากองค์กรที่ร่วมก่อตั้งอย่างเป็นเอกฉันท์ เช่นเดียวกับการยกเลิกสมาพันธ์ก็ให้ดำเนินการเช่นเดียวกัน.

หวังตลาดพีซีกลับมาคึก! เดลล์ชี้ถึงเวลาเปลี่ยนเครื่อง ผู้บริโภคเลือกจากราคา

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/609063

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 21 เม.ย. 2559 17:45

 

เดลล์ คาดกลางปีนี้ตลาดพีซีในไทยกลับมาคึกคักอีกครั้ง จากการเปลี่ยนเครื่องใหม่ของกลุ่มองค์กร นำเสนอเทคโนโลยีจอภาพความแม่นยำสีสูง โชว์โน้ตบุ๊ก 3 รุ่น XPS12, XPS13, XPS15 ตอบโจทย์การใช้งานมืออาชีพ…

นายธเนศ อังคศิริสรรพ ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) จำกัด เปิดเผยว่า หลังจากตลาดโน้ตบุ๊กอยู่ในภาวะชะลอตัวมาระยะหนึ่ง เชื่อว่าปีนี้จะเป็นปีที่ตลาดโน้ตบุ๊กจะกลับมาเติบโตอีกครั้ง เนื่องจากถึงรอบเวลาในการเปลี่ยนเครื่องใหม่ซึ่งมีทั้งดีไซน์และเทคโนโลยี

“ในปีที่ผ่านมา เดลล์มีส่วนแบ่งตลาดโน้ตบุ๊กอยู่ในระดับที่เติบโตมากกว่าตลาดรวม และเชื่อว่าการเติบโตในตลาดรวมปีนี้จะสามารถเติบโตได้แบบซิงเกิลดิจิ เนื่องจากถึงระยะเวลาในการเปลี่ยนคอมพิวเตอร์ใหม่ทั้งเดสก์ท็อปและโน้ตบุ๊ก หลังจากมีการชะลอซื้อและใช้เครื่องเดิมมานานราว 3-4 ปี ขณะเดียวกัน เชื่อว่าตลาดพีซีจะกลับมาเติบโตได้อีกครั้งในช่วงกลางปีนี้ จากการใช้จ่ายผ่านโครงการของหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดยเฉพาะกลุ่มสถาบันการเงินซึ่งจะเห็นแนวโน้มการเปลี่ยนเครื่องใหม่อย่างชัดเจน เพื่อรองรับเทคโนโลยีทันสมัยที่รองรับบริการและธุรกิจมากขึ้น เช่น แอพพลิเคชั่น โมบายแบงกิ้ง ระบบปฏิบัติการณ์ใหม่ คลาวด์คอมพิวติ้ง”

3 รุ่นระดับพรีเมี่ยม เพื่อช่างภาพ นักออกแบบ สถาปนิก

ผู้จัดการประจำประเทศไทย บริษัท เดลล์ คอร์ปอเรชั่น (ประเทศไทย) กล่าวอีกว่า เดลล์มีโน้ตบุ๊กตระกูล XPS (เอ็กซ์พีเอส) ทำตลาดในกลุ่มพรีเมี่ยมราคา 40,000-90,000 บาท โดยนำเสนอจุดเด่นหน้าจอประสิทธิภาพสูงที่ให้ความคมชัดและทนทาน เพื่อตอบสนองการใช้งานของกลุ่มผู้ใช้มืออาชีพ เช่น ช่างภาพ นักออกแบบ สถาปนิก เป็นต้น ขณะที่ราคาเฉลี่ยผลิตภัณฑ์ของเดลล์นั้นอยู่ที่ 22,000 บาท สูงกว่าราคาเฉลี่ยของตลาดที่ 18,000 บาท สำหรับจุดเด่นของเดลล์อยู่ที่หน้าจอประสิทธิภาพสูงให้ความแม่นยำของสี ซีพียู ซอฟต์แวร์ รวมถึงบริการแบบออนไซส์ เซอร์วิส ให้บริการซ่อมถึงที่ ซึ่งเชื่อว่าเป็นปัจจัยที่สามารถสร้างความแตกต่างให้กับเดลล์ได้

อย่างไรก็ตาม พฤติกรรมตัดสินใจซื้อโน้ตบุ๊กของผู้บริโภคในปัจจุบัน พบว่าราคายังคงเป็นปัจจัยหลักของคนส่วนใหญ่ มีเพียงผู้ใช้งานเฉพาะกลุ่มที่พร้อมจ่ายเงินในราคาสูงกว่าเพื่อแลกกับประสิทธิภาพ ซึ่งเดลล์ก็มีระดับราคาเริ่มต้นตั้งแต่ 10,000 บาท แต่บริษัทไม่ได้เน้นทำตลาดในกลุ่มราคาระดับดังกล่าวมากนัก

XPS 12

XPS 13

XPS 15

ทั้งนี้ เดลล์ ได้นำเสนอเทคโนโลยีหน้าจอแสดงความแม่นยำของสี ผ่านโน้ตบุ๊ก 3 รุ่น คือ XPS12, XPS13, XPS15 ซึ่งสามารถรองรับการใช้งานของกลุ่มช่างภาพมืออาชีพ โดย XPS15 เป็นอัลตร้าบุ๊กหน้าจอขนาด 15 นิ้ว ซี่งมีความบางเบาและให้สีแม่นยำระดับ Adobe RGB 4K อัลตร้า เอชดี ส่วน XPS 12 เป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ 12 นิ้ว ที่สามารถใช้งานได้ทั้งโน้ตบุ๊กและแท็บเล็ตในเครื่องเดียว โดยทั้ง 2 รุ่น เพิ่งเริ่มทำตลาดในประเทศไทยเมื่อเดือนมกราคม 2559 ขณะที่ XPS 13 เป็นโน้ตบุ๊กหน้าจอ 13 นิ้ว หน้าจอใหญ่เครื่องเล็กขอบเครื่องบาง ที่เปิดตัวเป็นครั้งแรกในช่วงปลายปี 2557 แต่ได้มีการอัพเกรดซอฟต์แวร์เพื่อรองรับเทคโนโลยีใหม่.

กระเป๋าเงินสั่นมั้ย? เคาะแล้ว ไอโฟน SE ราคานี้เตรียมขายเมืองไทย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/608553

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 21 เม.ย. 2559 06:05

 

เว็บแอปเปิลไทย ประกาศราคาขายไอโฟน เอสอี (iPhone SE) ในไทยอย่างเป็นทางการแล้ว แต่ยังไม่มีรายละเอียดเกี่ยวกับกำหนดการวางจำหน่าย…

ปล่อยให้สาวกไอโฟนอดทนรอกันมาพักหนึ่ง กับรายละเอียดการเปิดจำหน่ายและราคา ไอโฟนรุ่นเล็กอย่าง “ไอโฟน เอสอี” ในประเทศไทย ซึ่ง…จนถึงขณะนี้ก็ยังไม่มีรายละเอียดว่า ไอโฟนรุ่นดังกล่าวจะพร้อมจำหน่ายในไทยเมื่อไหร่ เพราะทางผู้ให้บริการเครือข่าย (โอเปอเรเตอร์) ก็ยังไม่ได้เปิดเผยข้อมูลใดๆ มีเพียงแต่ทางเอไอเอสที่เคยเปิดให้ผู้ต้องการซื้อได้ลงทะเบียนแสดงความสนใจตั้งแต่เมื่อช่วงต้นเดือนเมษายน

ล่าสุด เว็บไซต์แอปเปิล ก็ได้ประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับราคาไอโฟน เอสอี ในไทยออกมาแล้ว โดยมีให้เลือก 2 รุ่น ความจุคือ 16GB ราคา 16,800 และ 64GB ราคา 20,800 บาท ส่วนสีตัวเครื่องมีมาให้เลือก 4 สีตามเดิม คือ สีเงิน สีทอง สีเทาสเปซเกรย์ และสีโรสโกลด์

16GB เคาะราคาแล้ว 16,800 บาท

ไอโฟน SE สีทอง

สีโรสโกลด์ ก็สวยงาม

แต่บอกเลยว่า เว็บไซต์แอปเปิลเปิดเผยแค่ราคาเท่านั้น แต่ยังไม่ได้เปิดจำหน่ายนะจ๊ะ ร้องเพลงรอกันไปสักระยะก่อนแล้วกัน มีความคืบหน้าเมื่อไหร่ “ไทยรัฐออนไลน์” จะรีบมาแจ้งให้ทราบทันที

ทำความรู้จักกับไอโฟน เอสอี เพิ่มเติมได้ที่ “จอเล็ก จอใหญ่โดน จับ ไอโฟน SE เทียบสเปกรุ่นพี่ ไซส์นี้ผ่านไหม?”

ด้านหน้า ด้านข้าง ด้านหลัง สวยถูกใจมั้ย?

จะไปไหนก็โหลดไว้! แนะ 5 แอพตัวช่วยเดินทาง เลี่ยงรถติดช่วยแจ้งเหตุ

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/604923

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 17 เม.ย. 2559 06:05

 

วันหยุดยาวกำลังจะหมด หลายๆคนกำลังเดินทางกลับจากภูมิลำเนาหรือกลับจากการไปเที่ยวในช่วงสงกรานต์ เราขอแนะนำ 5 แอพพลิเคชั่น ช่วยอำนวยความในการเดินทาง ทั้งรถยนต์ส่วนตัว รถโดยสารประจำทาง จะใช้ติดตามสภาพการจราจรหรือแจ้งเหตุก็สะดวกสบาย ผ่านมือถือ…

ในเมื่อไปไหนก็ต้องพก “สมาร์ทโฟน” ติดตัวไปทุกที่ทุกเวลา ดังนั้นก็ใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ากันเสียเลยดีกว่า! โดยเฉพาะในช่วงเทศกาลที่ต้องเดินทาง ท่องเที่ยว หรือกลับภูมิลำเนาเช่นนี้

“ไทยรัฐออนไลน์” เตรียม 5 แอพพลิเคชั่นเด็ด รับรองว่าเป็นประโยชน์ในการเดินทางช่วงนี้ หรือจะดาวน์โหลดติดมือถือคู่ใจไว้ใช้สำหรับการเดินทางในชีวิตประจำวันก็ได้ เป็นประโยชน์ไม่น้อย แถมยังฟรี! อีกด้วย

เริ่มต้นที่… Thailand Highway Traffic
แอพแสดงข้อมูลสภาพจราจรบนทางหลวงในประเทศไทย พัฒนาโดยสำนักอำนวยความปลอดภัย กรมทางหลวง กระทรวงคมนาคม ทำให้ผู้ใช้สามารถชมภาพปัจจุบันจากกล้องจราจร CCTV นับ 100 ตัว ทั้งยังสามารถวางแผนการเดินทางได้จากการตรวจสอบข้อมูลความเร็วรถหรืออัตราการไหลของรถแบบปัจจุบันและย้อนหลังได้ 24 ชั่วโมง แสดงระดับการจราจรติดขัดโดยแบ่งตามสี นอกจากนี้ยังมีแผนที่แสดงจุดบริการห้องน้ำ น้ำดื่ม หรือแผนที่แสดงระยะเวลาในการเดินทางอีกด้วย สามารถดาวน์โหลดมาใช้ได้ฟรีๆ ทั้งระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์

สงกรานต์…ขยับไปทางไหนก็เต็มไปด้วยผู้คน

ขสมก.
เอาใจคนเบื่อรถติดด้วยข้อมูลของรถโดยสารประจำทางจากองค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพฯ หรือ ขสมก. (BMTA) ซึ่งแอพนี้ถูกออกแบบมาให้สะดวกในการค้นหาเส้นทางเดินรถโดยสาร อาทิ ค้นหาสายรถเมล์ ค้นหาป้ายหยุดรถ ค้นหาด้วยสถานที่เพื่อดูว่ามีรถเมล์สายอะไรผ่านจุดดังกล่าว รวมถึงการค้นหาต้นทางปลายทาง หรือเช็กความเร็วของรถเมล์ หรือติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ ขสมก. เป็นต้น ที่นี้…จะไปเล่นสงกรานต์ที่ไหน หรือเบื่อขับรถ ก็สามารถศึกษาและวางแผนการเดินทางด้วยรถเมล์ไทยได้อย่างสบายใจ! แถมยังดาวน์โหลดมีใช้ได้ฟรีทั้งบนไอโอเอสและแอนดรอยด์

FM91BKK
นำเสนอข่าวสารด้านการจราจรโดยอิงข้อมูลจากสถานีวิทยุ สวพ.FM91 แต่ผู้ใช้งานจะสามารถเลือกและติดตามข้อมูลได้ตามความสนใจ เพื่อรับทราบข่าวสารการจราจรหรืออุบัติเหตุบนท้องถนน หรือเรียกดูสภาพจราจรในบริเวณต่างๆ ผ่านกล้องวงจรปิด หรือติดตามฟังวิทยุสดคลื่น FM91 (สวพ.91) ผ่านระบบออนไลน์ ทั้งยังสามารถช่วยแจ้งเหตุด่วนเหตุร้ายพร้อมแนบภาพหรือพิกัดจุดเกิดเหตุได้พร้อมกันด้วย ใช้งานได้ฟรีสำหรับเวอร์ชั่นแอนดรอยด์ ส่วนแอพ FM911BKK สำหรับผู้ใช้ไอโอเอสก็มีใช้ดาวน์โหลดเช่นกัน เพียงแต่เป็นคนละเวอร์ชั่นภายใต้การพัฒนาโดยเนคเทค

ดาวน์โหลดแอพมีประโยชน์ ติดมือถือเอาไว้

ThaiEMS1669
อีกหนึ่งแอพที่ควรมีติดมือถือเอาไว้ เพราะแอพจากสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติแอพนี้ ใช้สำหรับแจ้งเหตุฉุกเฉินไปยังสถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เช่นเดียวกับการโทรแจ้งผ่านหมายเลข 1669 แต่ความพิเศษของแอพพลิเคชั่นจะทำให้คุณสามารถส่งรายละเอียด เช่น ชื่อ-สกุล เบอร์โทร อีเมล เพศ หรือข้อมูลส่วนตัวประกอบการรักษาอื่นๆ พร้อมด้วยพิกัดที่เกิดเหตุ และภาพถ่าย มาได้พร้อมๆ กัน หรือจะค้นหาสถานพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงก็ทำได้อย่างง่ายดาย หากสนใจก็สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ทั้งบนไอโอเอสและแอนดรอยด์

Traffy bSafe Mobile
แอพพลิเคชั่นที่พัฒนาโดยศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (เนคเทค) สำหรับอำนวยความสะดวกในการแจ้งเตือนและร้องเรียนความปลอดภัยในการเดินทางโดยรถสาธารณะ อาทิ รถตู้ รถทัวร์ รถไฟ โดยผู้ใช้สามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนผ่านวิธีต่างๆ เช่น อัพโหลดภาพ คอมเมนต์รูปภาพ ทดลองวัดความเร็วของรถได้แบบเรียลไทม์ขณะที่นั่งอยู่ในรถ เพื่อเก็บเป็นหลักฐานว่ามีการขับรถเร็วเกินกำหนด และทำให้ผู้ใช้สามารถร้องเรียนไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ มูลนิธิคุ้มครองผู้บริโภค หรือศูนย์กรมการขนส่งทางบก 1584 เป็นต้น ใช้งานได้ทั้งระบบไอโอเอสและแอนดรอยด์

ไม่อยากเสียเวลากับปัญหารถติด ก็ควรวางแผนก่อนเดินทาง

อย่าลืมดาวน์โหลด มาใช้กันล่ะ…!

โทรได้ แชะดี ไม่ต้องกลัวเปียก! ส่องมือถือกันน้ำ รับเทรนด์ชุ่มฉ่ำสงกรานต์ไทย

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/605531

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 15 เม.ย. 2559 10:45

 

ส่องมือถือไม่กลัวน้ำ ไม่กลัวเปียก รับเทรนด์สาดน้ำสงกรานต์เมืองไทย จัดเต็มทั้งสเปกและฟังก์ชั่น ใช้งานครบแถมไม่ต้องกังวลกับปัญหาน้ำเข้าหรือความชื้น…

ปัญหาใหญ่ของคนเล่นสาดน้ำสงกรานต์ คงหนีไม่พ้นเรื่องความปลอดภัยของอุปกรณ์ต่างๆ ที่พกพาไปด้วย ไม่ว่าจะมือถือ หรือกล้องถ่ายรูป ไม่นับรวมเงินทอง ของมีค่าติดตัวอื่นๆ เพราะแม้ว่าจะมีอุปกรณ์ป้องกันน้ำอย่างดี ทั้งเคสกันน้ำ ซองกันเปียก แต่หลายคนก็ยังไม่วายต้องปวดหัวกับปัญหาน้ำเข้าหรือเกิดความชื้นในอุปกรณ์

“ไทยรัฐออนไลน์” ถือโอกาสนี้ แนะนำคนที่กำลังมองหามือถือเครื่องใหม่ ซึ่งรับรองว่าเล่นสงกรานต์ไปด้วย แชะถ่าย โชว์เซลฟี่ ไม่ว่าจะถ่ายอย่างไรก็ปลอดภัย เพราะบรรดามือถือเหล่านี้มาพร้อมกับคุณสมบัติพิเศษเฉพาะตัว รวมถึงคุณสมบัติกันน้ำ! การันตีได้ว่าครบเครื่องทั้งสเปกและกันเปียกได้หายห่วง แถมยังพรีเมี่ยมแบบสุดๆ…

โมโต จี เทอร์โบ
ถือเป็นการกลับมาอีกครั้งของมือถือแบรนด์โมโต ที่ห่างหายไปจากตลาดมือถือในประเทศไทยกว่า 5 ปี ซึ่งล่าสุดก็ไม่ได้กลับมาแบบเล็กๆ แต่ได้เปิดตัวอย่างอลังการทั้งสมาร์ทโฟน และสมาร์ท วอช ซึ่งรุ่นจี เทอร์โบ ถือเป็นน้องเล็กของสมาร์ทโฟนโมโตที่เปิดตัวในครั้งนี้ พร้อมความสามารถพิเศษทนน้ำทนฝุ่น โดยสามารถใช้งานในน้ำได้นาน 30 นาที นอกจากนี้ จี เทอร์โบ ยังมีความสามารถในการชาร์จแบตเตอรี่ 15 นาที แต่ใช้งานได้นานถึง 6 ชั่วโมง กล้องถ่ายภาพด้านหลังความละเอียด 13 ล้านพิกเซล มีระบบลดการสั่นสะเทือนระหว่างถ่ายวีดิโอและลดความล่าช้าของชัตเตอร์

โมโต จี เทอร์โบ

ซัมซุง กาแลคซี่ เอส 7
เป็นมือถือรุ่นล่าสุดจากตระกูลซัมซุง สำหรับกาแลคซี่ เอส 7 และเอส 7 เอดจ์ ที่เปิดตัวออกมาคู่กัน และแน่นอนว่าซัมซุงได้ใส่คุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นมาให้ด้วย ซึ่งสามารถใช้งานได้ภายใต้น้ำลึก 1.5 เมตร นาน 30 นาทีทีเดียว พร้อมด้วยกล้องถ่ายภาพแบบพิกเซลคู่ให้ความคมชัด กล้องหลัง 12 ล้านพิกเซล และกล้องหน้า 5 ล้านพิกเซล ส่วนเรื่องดีไซน์คงไม่ต้องพูดถึง เพราะมีความทันสมัยตามสไตล์ซัมซุง

กาแลคซี่ เอส 7

โซนี่ เอ็กซ์พีเรีย แซท5 พรีเมี่ยม
เปิดตัวไปเมื่อช่วงสิ้นปีที่ผ่านมา ด้วยจุดเด่นที่สำคัญ คือ การเป็นสมาร์ทโฟนหน้าจอแบบ 4K ซึ่งโซนี่การันตีว่าเป็นสมาร์ทโฟน 4K เครื่องแรกของโลก สามารถถ่ายภาพและวิดีโอด้วยความคมชัดแบบ 4K ทั้งยังมาพร้อมความหรูหรากับกระจกสะท้อนด้านหลังของเครื่อง เมื่อผนวกกับคุณสมบัติกันน้ำกันฝุ่นเข้าไปด้วยแล้ว ยิ่งทำให้โซนี่ เอ็กซ์พีเรีย แซท5 พรีเมี่ยม ยิ่งมีความพิเศษมากขึ้น

เอ็กซ์พีเรีย แซท5 พรีเมี่ยม


สนใจรุ่นไหน…เชิญทดลองหยิบ จับ และเลือกซื้อได้ ตามร้านตัวแทนจำหน่ายชั้นนำ!

รำลึกอดีตสานตำนาน Ragnarok ที่บ้านหลังใหม่ใต้ร่ม Electronics Extreme

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/604928

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 13 เม.ย. 2559 09:40

 

Electronics Extreme จับมือ Gravity จัดงานรวมพลคนรัก Ragnarok เกมออนไลน์สุดอมตะ ให้เกมเมอร์ได้ย้อนความทรงจำ สู่การสานตำนานแห่ง MMORPG ในบ้านหลังใหม่…

เมื่อวันที่ 9 เมษายนที่ผ่านมา บริษัท Electronics Extreme ผู้ให้บริการเกมออนไลน์แนวหน้าของไทย ได้จัดงานมีตติ้งรวมพลคนรัก RO [Ragnarok] หรือ แร็คนาร็อค เกมออนไลน์ที่มีอายุยาวนานกว่า 14 ปีที่เปิดให้บริการในไทย ที่ทางบริษัท Electronics Extreme ได้รับสิทธิ์ในการรับช่วงต่อเป็นผู้ให้บริการเกม Ragnarok อย่างเป็นทางการ ขึ้นมาบน ณ ลานหน้าห้าง Siam Square One โดยครั้งนี้ก็มีมิตรรักแฟนเกมมากหน้าหลายตา ทั้งรุ่นใหม่รุ่นเก่า ให้ความสนใจและตบเท้าเข้าร่วมงานกันอย่างคับคั่ง ตั้งแต่หน้างานจะได้พบเห็นปราสาทเมือง Prontera ขนาดใหญ่ที่ตั้งเด่นกลางลานหน้าห้าง Siam Square One ที่เรียกคนให้แวะเข้ามาถ่ายรูปกันอย่างเนืองแน่น

พริตตี้สาวยืนแจกลูกโป่งให้กับผู้เล่นที่มาร่วมงาน

แถมงานนี้ยังมีกิจกรรมสุดฮิต ลุ้นสุดมันอย่าง Extreme Bingo ที่ทำให้แฟนเกมหลายคนอยู่ภายในงานรอลุ้นรางวัลกันอย่างสนุกสนานไปอีก เรียกว่าได้บรรยากาศงานเกมที่ทั้งมันและอบอุ่นไปพร้อมๆ กัน ของรางวัลของกิจกรรมเหล่านี้ก็มีตั้งแต่ตุ๊กตา Angeling ยักษ์สุดน่ารัก ไปจนถึงของรางวัลใหญ่ๆ อาทิ อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์ อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และของพรีเมียมรุ่นลิมิเต็ดจากเกม ที่ขนมาแจกแฟนเกมแบบไม่กั๊กกันเลยทีเดียว

คอสเพลย์ตัวละครจากเกม Ragnarok

เลย์เยอร์แต่งคอสเพลย์น่ารักๆ มาร่วมงาน

นอกจากแฟนเกมทั่วไปจะได้มาสัมผัสบรรยากาศเก่าๆ ร่วมกันแล้ว ไม่น่าเชื่อว่าครั้งนี้ก็เหมือนเป็นการนัดงานรวมรุ่นของบรรดาสมาชิกกิลด์ต่างๆ ที่ครั้งหนึ่งเคยได้ร่วมสร้างหน้าประวัติศาสตร์ของเกมในตำนานเกมนี้ร่วมกัน บางกิลด์อาจจะแยกย้ายกันไปบ้างแล้ว บางกิลด์อาจจะยังเล่นด้วยกันอยู่ งานครั้งนี้เลยถือเป็นโอกาสสำคัญที่ทำให้พวกเขาได้มีโอกาสกลับมาเจอกัน ได้รำลึกถึงความหลังครั้งที่ยังเล่นด้วยกัน เล่าถึงวีรกรรมต่างๆ ที่เคยทำร่วมกัน อาจมีทั้งสุขบ้าง เศร้าบ้าง กระทบกระทั่งกันบ้าง ซึ่งก็ถือว่าเป็นสีสันอย่างหนึ่งของเหล่าเกมเมอร์ที่อาจจะหาไม่ได้จากที่ไหน นอกจากที่ว่างานนี้จะเป็นการรวมตัวของเหล่าผู้เล่นและสมาชิกกิลด์ต่างๆ แล้ว ยังเป็นการรวมตัวของเลเยอร์ คอสเพลย์ มากหน้าหลายตาที่มาร่วมกันในงาน บางคนก็ตั้งอกตั้งใจคอสชุดธีมในเกม RO มาเพื่องานนี้โดยเฉพาะอีกด้วย

3 ผู้บริหาร ค่ายElectronics Extreme และ Gravity

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับพิธีการในงานมีนายโยชิโนริ คิตามุระ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ซีโอโอ) บริษัท Gravity และนายฤทธิรงค์ แก้ววิเชียร ซีโอโอ ของทางบริษัท Electronics Extreme มาร่วมกันกล่าวเปิดงาน

นายโยชิโนริ คิตามุระ ประธานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ (ซีโอโอ) บริษัท Gravity ขึ้นกล่าวแสดงความยินดี

นายคิตามุระ กล่าวว่า ขอแสดงความยินดีและรู้สึกเป็นเกียรติที่ Gravity และทาง Electronics Extreme ได้มีโอกาสร่วมงานกัน และการพบกันระหว่างบริษัทน้องใหม่ไฟแรงที่เปี่ยมไปด้วยความมุ่งมั่น กับเกม Ragnarok อันเป็นที่รักของคนไทยและเปิดให้บริการมายาวนานกว่า 14 ปีครั้งนี้ จะเป็นอีกหนึ่งกำลังสำคัญที่จะร่วมกันพัฒนาการให้บริการเกม Ragnarok Online ให้ดียิ่งขึ้นต่อไป และสร้างปรากฏการณ์ใหม่ๆ ให้กับเกมเมอร์ชาวไทยอย่างแน่นอน

ด้าน นายฤทธิรงค์ กล่าวว่า ขอขอบคุณทางทีมงาน Gravity ที่มอบโอกาสให้เป็นผู้สานต่อ และให้บริการเกมในตำนานที่เป็นที่นิยมตลอดกาลของคนไทย เชื่อว่าทุกคนในที่นี้ตั้งแต่ทีมงาน ผู้ร่วมงาน สื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติ รวมไปจนถึงเกมเมอร์ที่อาจจะไม่มีโอกาสได้มาร่วมงาน ณ ตอนนี้ ต้องรู้จักหรือเคยได้สัมผัสความคลาสสิคของเกมนี้ร่วมกันมาไม่มากก็น้อย

เล่นเกมตามจุดต่างๆ เพื่อลุ้นของที่ระลึกจาก RO

ซีโอโอ Electronics Extreme กล่าวด้วยว่า ด้วยศักยภาพและความมุ่งมั่นที่ Electronics Extreme มี เชื่อว่าจะสามารถผลักดัน และสร้างประวัติศาสตร์การเดินทางครั้งใหม่นี้ให้ยิ่งใหญ่และเป็นที่จดจำ ไม่ใช่เพียงแค่การดูแลและให้บริการเพื่อให้ผู้เล่นได้รับความสนุกและสะดวกสบายเท่านั้น แต่จะรวมไปถึงการร่วมกันพัฒนาเนื้อหาและคอนเทนต์ใหม่ๆ ให้ถูกใจและน่าสนใจมากยิ่งขึ้น การเดินทางย้ายเข้าสู่บ้านหลังใหม่ของเหล่า Poring และ Angeling ตัวน้อยๆ เหล่านี้จะเป็นก้าวเดินที่ยิ่งใหญ่ของวงการเกมไทยอย่างแน่นอน

ในตอนท้ายก่อนจบงานกันไป ทางทีมงานก็ได้มี Mini Concert โดยศิลปินชื่อดังอย่าง แกงส้ม (ธนทัต ชัยอรรถ) ให้ผู้ร่วมงานได้รับชมกันเต็มอิ่มเป็นการปิดท้าย พร้อมกล่าวจากลากันไปท่ามกลางความชื่นมื่นและความสุขที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของบันทึกครั้งสำคัญของประวัติศาสตร์วงการเกม หากเพียงทว่าการจากลากันในงานครั้งนี้กลับไม่ใช่การจากลาที่แท้จริง แต่มันเป็นจุดเริ่มต้นของการเดินทางครั้งต่อไปที่มีจุดหมายปลายทางยิ่งใหญ่กว่าที่เคยมีมา

บรรยากาศงาน RO ลานหน้าห้าง Siam Square One กับคอนเสิร์ตแกงส้ม เดอะสตาร์

สำหรับผู้เล่น Ragnarok Online ที่สนใจอยากร่วมสัมผัสประสบการณ์เหมือนเมื่อครั้งอดีตที่หอมหวาน สามารถติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์หลัก Ragnarok Online Thailand และ เฟซบุ๊กแฟนเพจ RagnarokExtreme .

AIS เฮซิมไม่ดับ! ยันพร้อมจ่าย 75,654 ล้านบาท รับคลื่น 900MHz แทนแจส

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/605090

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 12 เม.ย. 2559 20:55

 

เอไอเอส แถลงข่าวขอบคุณรัฐบาล ดูแลคนไทยใช้งานมือถือได้ต่อเนื่องซิมไม่ดับ ยันพร้อมจ่าย 75,654 ล้านบาท แทนแจส เพื่อรับคลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์…

นายสมชัย เลิศสุทธิวงค์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) หรือ เอไอเอส เปิดเผยว่า เอไอเอสขอขอบคุณรัฐบาลที่ให้ความสำคัญกับระบบสื่อสารของประชาชน โดยประกาศให้ลูกค้า 2จี 900 เมกะเฮิรตซ์ ยังคงใช้งานมือถือสื่อสารได้อย่างต่อเนื่อง และไม่ได้รับผลกระทบจากกรณีซิมดับ

“อย่างไรก็ตาม เรายังคงเดินหน้าเร่งดูแล อำนวยความสะดวกในทุกขั้นตอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่ยังถือเบอร์ 2จี 900 เมกะเฮิรตซ์ เพื่อให้ลูกค้าใช้งานได้อย่างต่อเนื่อง สิ่งที่เตรียมไว้ ณ เอไอเอสช็อป ร้านเทเลวิซ และร้านเอไอเอสบัดดี้ ทั่วประเทศ ก็คือการอำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนระบบจาก 2จี 900 เมกะเฮิรตซ์เดิม เป็นระบบ 3จี หรือ 4จี โดยสามารถเลือกรับซิมใหม่ เบอร์สวย ในระบบ 3จี หรือ 4จี รวมไปถึงเลือกรับเครื่องมือถือในระบบดังกล่าวใหม่ได้ฟรีเช่นกัน นอกจากนี้ยังใช้งบประมาณถึง 10,000 ล้านบาท เพื่อขยายพื้นที่เครือข่าย 3จี ให้เทียบเท่ากับเครือข่าย 2จี 900 เมกะเฮิรตซ์เดิมของเอไอเอส ซึ่งได้รับการยอมรับว่าครอบคลุมมากที่สุดถึง 99% ของพื้นที่อยู่อาศัยของประชากร ซึ่งจะแล้วเสร็จภายในไตรมาส 2 ของปีนี้”

นายสมชัย กล่าวอีกว่า ที่ผ่านมาเรามุ่งมั่นทุกวิถีทางที่จะรักษาผลประโยชน์ของประเทศชาติ โดยในระหว่างระยะเวลาที่ขยายมาตรการเยียวยาลูกค้า เพื่อรอการประมูลในรอบใหม่นั้น ประเทศชาติยังคงได้รับผลประโยชน์จากเงินรายได้ที่เอไอเอสจะนำส่งตามข้อกำหนดของสำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เช่นเดิมทุกประการ โดยที่ผ่านมาเอไอเอสยังคงยืนยันเจตนารมณ์ที่จะเป็นผู้ขอใช้คลื่นความถี่ 900 เมกะเฮิรตซ์ ที่บริษัท แจส โมบาย บรอดแบรนด์ จำกัด ไม่มาชำระด้วยมูลค่า 75,654 ล้านบาท เพื่อมิให้ประเทศชาติและประชาชนต้องสูญเสียโอกาสในการใช้คลื่นความถี่ไปโดยเปล่าประโยชน์ และมีรายได้ที่จะนำไปใช้ในการพัฒนาประเทศต่อไป ส่วนการเข้าร่วมประมูลที่ภาครัฐจะจัดให้มีขึ้นในวันที่ 27 พฤษภาคม 2559 นั้น บริษัทจะนำรายละเอียดต่างๆ เข้าสู่การประชุมของคณะกรรมการบริษัทต่อไป.

มาถึงไทยแล้ว! ทำความรู้จัก ยูทูบ เกมมิ่ง พื้นที่เพื่อคนรักเกมตัวจริง

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/604004

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 10 เม.ย. 2559 15:05

 

ยูทูบ (YouTube) เปิดบริการ “ยูทูบ เกมมิ่ง” (YouTube Gaming) พื้นที่สำหรับคนรักเกม กับคอนเทนต์หลากหลายรูปแบบเกี่ยวกับเกมและความบันเทิงที่เกี่ยวข้อง…

คงรู้จักกันดีกับ “ยูทูบ” ในฐานะคลังวิดีโอคอนเทนต์ ซึ่งยากจะปฏิเสธว่าได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานทั่วโลก เพื่อเข้าถึงความบันเทิงและหลากหลายเรื่องราวจากสารพัดวิดีโอที่อยู่บนคลังแห่งนี้ โดยยูทูบได้เปิดเผยข้อมูลการใช้งานในปี 2558 ระบุว่า…มีผู้เข้าชมยูทูบมากกว่า 1,000 ล้านคนต่อเดือน และมีการรับชมวิดีโอยาวถึง 6,000 ล้านชั่วโมง คิดเป็นเวลาในการรับชมเพิ่มขึ้นถึง 50% ต่อวันเมื่อเทียบจากปี 2556

ล่าสุด ยูทูบ ขยายความสนใจมายังฝั่งเกมแล้ว! โดยมีการเปิดตัว “ยูทูบ เกมมิ่ง” (YouTube Gaming) ให้บริการผ่านแอพพลิเคชั่นและเว็บไซต์ และหากคุณคิดว่าคนที่ดูวิดีโอบนยูทูบส่วนใหญ่จะเน้นความบันเทิงประเภทเพลง ภาพยนตร์ และคลิปต่างๆ แต่ปัจจุบัน…คงต้องบอกว่าวิดีโอคลิปที่เผยแพร่อยู่บนยูทูบมีมากกว่านั้น โดยเฉพาะหมวดเกม ที่หลายคนอาจยังไม่รู้ว่ากำลังได้รับความนิยมในหมู่เกมเมอร์ ทั้งยังมีผลการค้นหาสำหรับคำว่า gaming บนยูทูบถึง 22.5 ล้าน หัวข้อ สะท้อนให้เห็นว่ามีกลุ่มผู้ใช้งานจำนวนไม่น้อยที่สนใจ ติดตาม และต้องการคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมผ่านยูทูบ

อย่างไรก็ตาม ยูทูบ ได้เปิดเผยข้อมูลที่น่าสนใจเกี่ยวกับพฤติกรรมผู้ใช้งานที่ชื่นชอบและต้องการคอนเทนต์เกม ซึ่งเราได้สรุปและรวบรวมมาให้คุณทำความรู้จัก ผ่าน 10 ข้อ ดังนี้…!

ในปีที่ผ่านมา มียอดผู้เข้าชมยูทูบกว่า 1,000 ล้านคนต่อเดือน

1. ไทย ถือเป็น 1 ใน 10 ประเทศที่มีชั่วโมงการรับชมยูทูบสูงสุด สะท้อนให้เห็นว่าคนไทยนิยมรับชมคอนเทนต์วิดีโออย่างมาก

2. เชื่อหรือไม่ ปัจจุบันมีการรับชมคอนเทนต์เกี่ยวกับเกมผ่านยูทูบ ถึง 144,000 ล้านนาทีต่อเดือน และในส่วนของยูทูบ เกมมิ่ง ก็มีการนำเสนอเนื้อหาเกี่ยวกับเกมแล้วกว่า 25,000 เกมเพจ

3. ยูทูบ เกมมิ่ง เริ่มให้บริการเป็นครั้งแรกเมื่อช่วงกลางปีที่ผ่านมาในประเทศสหรัฐอเมริกา ล่าสุด ได้ขยายบริการมายัง 9 ประเทศในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก คือ ฮ่องกง อินเดีย อินโดนีเซีย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ สิงคโปร์ ไต้หวัน เวียดนาม และไทย

4. ยูทูบ เกมมิ่ง ต้องการสร้างประสบการณ์การใช้งานเกี่ยวกับเกมให้ดียิ่งขึ้น เพื่อตอบสนองความต้องการใช้งานของผู้บริโภคดังที่กล่าวมา ภายใต้เป้าหมายที่ต้องการเชื่อมโยงผู้รับชม ผู้เล่นเกม และเจ้าของคอนเทนต์เข้าด้วยกัน

5. ทั้งนี้ ยูทูบตั้งเป้าไว้ที่ 3 ภารกิจ คือ สร้างประสบการณ์แบบเฉพาะเจาะจงให้ทั้งผู้ชมและเจ้าของคอนเทนต์, มีคอนเทนต์หลากหลายสำหรับผู้ชื่นชอบเกม หรือผู้ที่ต้องการเผยแพร่ และเป็นชุมชนที่ใหญ่ที่สุดด้านเกม

6. สำหรับบริการยูทูบ เกมมิ่ง มีสิ่งที่น่าสนใจ อาทิ แท็บ 4 ประเภท คือ โฮม (Home) : ให้เลือกชมคอนเทนต์ที่สนใจได้ทันที มีระบบแนะนำคอนเทนต์ โดยแนะนำจากรายละเอียดต่างๆ สำหรับผู้ใช้งานที่ลงทะเบียนเอาไว้ เช่น เกมหรือบุคคลที่คุณติดตาม, เกม (Game) : คัดเลือกมาจากจำนวนทั้งหมด 25,000 เกมเพจที่มีอยู่, ชาแนล (Channels) : รวมเกมเพจ หรือเกมแคสที่คุณได้กดติดตามไว้, ไลฟ์ (Live) เพื่อให้คุณสามารถถ่ายทอดสดให้แฟนๆ ที่ติดตามอยู่ได้ชมความเคลื่อนไหวด้วย

เพราะหลายคนบอกว่าเกม…คือความบันเทิงราคาถูก เราจึงพบเกมอยู่กับเราทุกที่ ไม่เว้นแม้แต่บนมือถือ

7. ไม่ใช่แค่เกมดัง เกมฮิต ที่จะสามารถสร้างแชนแนลเพื่อเป็นช่องทางติดต่อกับแฟนๆ ได้ แต่บรรดาครีเอเตอร์ทั้งหลายก็สามารถสร้างแชนแนลเพื่อเป็นช่องทางของตนเองได้เช่นกัน ทำให้สะดวกและง่ายต่อการติดตามคอนเทนต์ต่างๆ มากยิ่งขึ้น ทั้งรีวิว ทอล์กโชว์ หรืออีสปอร์ต เรียกว่ามีอัพเดตคอนเทนต์อะไรก็ไม่มีทางพลาดอย่างแน่นอน

8. ในช่วงหลายปีที่ผ่านมามีการเก็บความเห็นเกี่ยวกับการใช้งานยูทูบ โดยเฉพาะลีฟสตรีมมิ่งซึ่งพบว่ายังมีความยุ่งยากในการใช้งาน แต่จากการปรับปรุงเวอร์ชั่นใหม่และการพัฒนายูทูบ เกมมิ่ง เชื่อว่าการใช้งานประเภทวิดีโอ ไลฟ์สตรีมมิ่งจะง่ายยิ่งขึ้น และยังสามารถแชร์สู่โซเชียลมีเดียได้ง่ายขึ้นด้วย

9. สำหรับใครที่ตื่นเต้นกับปรากฏการณ์ใหม่เพื่อคนรักเกมครั้งนี้ คงต้องบอกว่าปลื้มใจกันได้เต็มที่ เพราะสามารถใช้งานได้ง่ายทั้งสร้างสรรค์คอนเทนต์เองหรือติดตามคอนเทนต์ผู้อื่น และที่สำคัญสามารถทำไลฟ์สตรีมมิ่งได้จากกล้องหน้ามือถือและกดปุ่ม Live เท่านั้น! และไม่ใช่เพียงการถ่ายทอดสดผ่านมือถือ แต่ยังสามารถเล่นเกมและถ่ายทอดสดไปได้พร้อมกันอีกด้วย

10. แต่…! ปัจจุบันการทำไลฟ์ สตรีมมิ่ง ผ่านสมาร์ทโฟนนั้นยังใช้งานได้แค่สมาร์ทโฟนแอนดรอยด์เท่านั้น คนที่ใช้ไอโอเอสยังต้องร้องเพลงรอไปก่อน เพราะยูทูบแจ้งว่ายังอยู่ระหว่างการดำเนินการ ลักษณะนี้อาจต้องรอกันยาวววววว

รู้แบบนี้แล้ว คนรักเกมไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวง…!

แนะปั้นหัวกะทิสู่ดิจิตอลคอนเทนต์ เผยฝีมือไทยเทียบชั้นสากล

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/603113

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 8 เม.ย. 2559 15:33

 

รัฐ-เอกชน จับมือจัดสัปดาห์แห่งความบันเทิงให้กรุงเทพฯ กระจาย 5 กิจกรรมใหญ่ตั้งแต่ 22 เม.ย.-8 พ.ค.2559 หวังกระตุ้นไอเดียเด็กไทย เสิร์ฟแรงงานหัวกะทิสู่อุตสาหกรรมดิจิตอล คอนเทนต์…

นายนิธิพัฒน์ สมสมาน นายกสมาคมผู้ประกอบการแอนิเมชั่นและคอมพิวเตอร์กราฟิกส์ไทย (TACGA) ในฐานะผู้จัดงาน Thailand Creative Showcase เปิดเผยว่า ปัจจุบันประเทศไทยมีนิสิตจบการศึกษาด้านดิจิตอล คอนเทนต์ ราว 3,000 คนต่อปี แต่มีจำนวนไม่มากที่เข้าสู่สายงานดังกล่าว ทำให้ขาดแคลนบุคลากรในสายงานผลิตดิจิตอล คอนเทนต์ ทั้งยังขาดการสนับสนุนจากภาครัฐ

“ขณะนี้แรงงานด้านดิจิตอล คอนเทนต์ของไทยกำลังได้รับความสนใจจากต่างชาติเป็นอย่างมากโดยเฉพาะประเทศญี่ปุ่น เนื่องจากศักยภาพที่สามารถแข่งขันได้ในระดับสากล โดยในปี 2557 มูลค่าตลาดดิจิตอล คอนเทนต์ของไทยก็สูงถึง 5,000-7,000 ล้านบาท แต่กลับยังขาดการส่งเสริมจากรัฐบาล ซึ่งแท็คก้าพยายามสนับสนุนการสร้างบุคลากรสายงานดังกล่าวเพื่อป้อนเข้าสู่สายงาน โดยร่วมกับองค์กรเอกชนกว่า 20 แห่ง ผ่านโครงการ TACGA Apprentice Program เพื่อรับนักศึกษาที่ใกล้จบหรือเพิ่งจบการศึกษา เข้าฝึกงานกับบริษัทเหล่านี้ในสายงานดิจิตอล คอนเทนต์ ซึ่งในปีแรกมีนักศึกษาเข้าร่วมโครงการประมาณ 38 คน และได้เข้าสู่สายงานดังกล่าวมากกว่า 90% ซึ่งในปีนี้จะเป็นครั้งที่ 2 และแท็คก้าตั้งเป้าว่าจะได้รับความสนใจและสามารถผลิตบุคลากรสู่สายงานดิจิตอล คอนเทนต์ให้ประเทศไทยได้มากขึ้น”

ทั้งนี้ แท็คก้า ยังเป็นผู้ดำเนินการจัดงานทีซีเอส (TCS) ภายใต้การสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรม ซึ่งได้แรงบันดาลใจในการจัดงานจากญี่ปุ่นในรูปแบบสัปดาห์แห่งความสุข เพื่อสร้างความสุขให้กรุงเทพฯ และจัดต่อเนื่องมาจากสัปดาห์แห่งความสนุกสนานช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยถือเป็นนิทรรศการด้านแอนิเมชั่นและคาแรกเตอร์จากผลงานนักออกแบบรุ่นใหม่ของไทยซึ่งใหญ่ที่สุดในระดับเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อเป็นเวทีให้เยาวชนคนรุ่นใหม่อายุตั้งแต่ 13 ปี ได้รับความสนุกสนานและเกิดแนวคิดในการสร้างสรรค์ผลงานต่อไป ส่วนงบประมาณจัดงานนั้นอยู่ที่ 7 ล้านบาท ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนธรรมและหลายภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง โดยงานดังกล่าวจะจัดขึ้นในวันที่ 22-24 เมษายนนี้ ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน ภายใต้แนวคิด Bangkok Entertainment Week ซึ่งคาดว่าจะเกิดความร่วมมือทางธุรกิจระหว่างผู้เข้าร่วมงานและองค์กรธุรกิจทั้งไทยและต่างประเทศ ในส่วนเกม แอนิเมชั่น และแอพพลิเคชั่น ที่มาร่วมกิจกรรมดังกล่าว ไม่ต่ำกว่า 700-800 ล้านบาท ภายในระยะ 1 ปี

เตรียมตัวพบกับความบันเทิงสำหรับเด็กๆ

นอกจากงานทีซีเอส ยังมีการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายใต้สัปดาห์แห่งความสุขระหว่างวันที่ 22 เม.ย.-8 พ.ค.2559 อาทิ งาน Thailand Comic Con 2016 (22-24 เม.ย.2559) ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน, งาน Bangkok International Digital Content Festival 2016 (22 เม.ย.-1 พ.ค.2559) ณ รอยัล พารากอนฮอลล์ สยามพารากอน, งาน Bangkok Comic Con 2016 (29 เม.ย.-1 พ.ค.2559) ณ ไบเทค บางนา และงาน Thailand Toy Expo 2016 (5-8 พ.ค.2559) ณ เซ็นทรัลเวิลด์ ซึ่งผู้จัดงานคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานทั้งหมดไม่ต่ำกว่า 2 แสนคน

ด้าน นายชาญวิทย์ วิทยสัมฤทธิ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ฮอบบี้ พลัส จำกัด ในฐานะประธานกรรมการจัดงาน Thailand Comic Con 2016 กล่าวว่า การจัดงานครั้งนี้เป็นปีที่ 3 เพื่อตอบสนองความนิยมแบบป๊อบคัลเจอร์ (Pop Culture) ทั้งเคป๊อบ เจป๊อป ซึ่งเป็นที่ชื่นชอบของผู้เล่นเกมและผู้สะสมของเล่น ซึ่งบริษัทใช้งบประมาณจัดงานกว่า 30 ล้านบาท และตั้งเป้าผู้เข้าร่วมงานครั้งนี้ไม่ต่ำกว่า 1 แสนคน โดยคาดว่ากลุ่มผู้เข้าร่วมงานจำนวนมากสุดจะอยู่ในช่วงอายุ 14-25 ปี ซึ่งเป็นกลุ่มที่มีความชื่นชอบป๊อปคัลเจอร์ รองลงมาคือกลุ่มผู้ชื่นชอบการ์ตูนและเกม อายุ 12-18 ปี ผู้ชื่นชอบของสะสม อายุ 35 ปีขึ้นไป และผู้ที่ชื่นชอบคอสเพลย์ อายุ 5-12 ปี ซึ่งภายในงานจะมีกิจกรรมหลากลายจากการ์ตูนดัง ศิลปินคอสเพลย์ต่างประเทศ รวมถึงกิจกรรมประกวดแข่งขันต่างๆ เป็นต้น

“แนวโน้มการร่วมทุนด้านธุรกิจแอนิเมชั่น เกม หรือดิจิตอล คอนเทนต์ ส่วนใหญ่จะมีขั้นตอนจากความสำเร็จโดยเริ่มต้นจากคอนเทนต์ประเภทใดประเภทหนึ่ง เช่น การ์ตูน แล้วขยับไปสู่รูปแบบแอนิเมชั่น สู่ภาพยนตร์ สินค้าที่นำเสนอคาแรกเตอร์ดังกล่าว และเกม เป็นต้น ปัจจุบันคนไทยถือว่ามีศักยภาพในสายงานดิจิตอล คอนเทนต์สูง ทำให้เกิดความร่วมมือในอุตสาหกรรมดังกล่าวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง”.

รับดิจิตอลไลฟ์สไตล์ ไอโมบายปรับธุรกิจ สร้างภาพลักษณ์ใหม่ ไฮเทคตอบโจทย์

ศาสตร์เกษตรดินปุ๋ย : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

http://www.thairath.co.th/content/601082

โดย ไทยรัฐออนไลน์ 4 เม.ย. 2559 18:05

 

สามารถ ไอ-โมบาย ลงทุน 300 ล้านบาท ปรับภาพลักษณ์ใหม่ให้แบรนด์ เปลี่ยนช็อปทันสมัยภายใต้แนวคิด Open Shop รวมสินค้าและบริการครบที่เดียว พร้อมผุดไอเดียอีคอมเมิร์ซ สร้างเว็บตอบโจทย์นักช็อปออนไลน์ทั้งไทยและต่างชาติ…

นายจักรกฤช จารุจินดา ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท สามารถ ไอ-โมบาย จำกัด จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า จากไลฟ์สไตล์ของผู้บริโภคในปัจจุบันที่นิยมใช้งานสมาร์ทโฟนและแอพพลิเคชั่นเพื่ออำนวยความสะดวกในชีวิตประจำวัน บริษัทจึงนำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการใหม่ เพื่อตอบสนองความพฤติกรรมการใช้งานดังกล่าว และดำเนินการปรับโครงสร้างธุรกิจออกเป็น 2 ระเภทหลัก คือ โมบายล์ บิสสิเนส (Mobile Business) และนอน โมบายล์ บิสสิเนส (Non Mobile Business) โดยกลุ่มโมบายล์ บิสสิเนสนั้นจะเน้นการตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคด้วยผลิตภัณฑ์ที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายและตรงใจ ส่วนนอน โมบายล์ บิสสิเนสนั้น จะเป็นธุรกิจที่ไม่ใช่มือถือแต่จะตอบโจทย์ความต้องการใช้งานด้านดิจิตอล คอมเมิร์ซ และคอนเทนต์ รวมถึงการเปิดตัวสายธุรกิจใหม่เพิ่มเติม

“จากแนวทางเข้าสู่ยุคเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ต ออฟ ธิงค์ (IoT) บริษัทจึงมีแนวคิดพัฒนารูปแบบสินค้าและบริการให้รองรับความต้องการดังกล่าว ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่าโอเพ่น (Open) ด้วยการสร้างรายได้ในรูปแบบต่างๆ โดยตั้งเป้ารายได้ในปีนี้ไว้ที่ 8,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มมือถือ 6,500 ล้านบาท และกลุ่มไม่ใช่มือถือ 1,500 ล้านบาท”

สำหรับรูปแบบธุรกิจในปีนี้ แบ่งออกเป็น Open Shop ธุรกิจค้าปลีกที่เป็นร้านค้าไลฟ์สไตล์จำหน่ายมือถือ แก็ตเจ็ต อุปกรณ์เชื่อมต่อเครือข่าย และอุปกรณ์ติดตัวแบรนด์ O’Life โดยภายในร้านดังกล่าวยังให้บริการอื่นๆ อาทิ O’Fix ศูนย์ซ่อมมือถือซึ่งรับซ่อมแซมมือถือทุกแบรนด์ , O’Pay ศูนย์รับชำระบิลทุกประเภท ,​ O’Top Up ตู้เติมเงินเพื่ออำนายความสะดวก , O’Cafe จำหน่ายกาแฟและเครื่องดื่มสุขภาพ , O’Sport & Health and Smart Home จำหน่ายสินค้ากีฬาและสุขภาพ ซึ่งบริษัทตั้งเป้าปรับร้านไอ-โมบาย เดิม 28 สาขา ให้เป็นร้าน Open Shop รูปแบบใหม่ภายในสิ้นปีนี้ จากปัจจุบันที่มีสาขาแรก ณ อาคารซอฟต์แวร์ปาร์ค ถนนแจ้งวัฒนะ

นอกจากนี้ บริษัทยังได้เปิดตัวสายธุรกิจใหม่ด้านอีคอมเมิร์ซ ได้แก่ เว็บไซต์ Thailandmall แหล่งช็อปปิ้งเพื่อเจาะกลุ่มลูกค้าชาวต่างชาติ , WappWapp ตอบสนองทุกความต้องการของผู้บริโภคทั้งด้านการกิน ความบันเทิงในทุกไลฟ์สไตล์ , Thailand Check-in บริการช่วยเหลือนักท่องเที่ยว เป็นต้น ขณะเดียวกัน บริษัทได้เข้าซื้อกิจการจาก Phoinikas ที่ทำธุรกิจด้านดิจิตอล มาร์เก็ตติ้ง เพื่อขยายธุรกิจด้านดิจิตอล คอมเมิร์ซให้ครบวงจร และในช่วงต้นเดือนเมษายนนี้ บริษัทจะมีการเปิดตัวบริการ Open MVNO ภายใต้ความร่วมมือกับบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) หรือ CAT อีกด้วย

“เราใช้งบลงทุนกว่า 300 ล้านบาท เพื่อปรับเปลี่ยนภาพลักษณ์ของแบรนด์และขยายธุรกิจ โดยเชื่อว่าภายใน 3 ปีจากนี้ บริษัทจะสามารถสร้างรายได้ไม่ต่ำกว่า 15,000 ล้านบาท แบ่งเป็นรายได้จากกลุ่มมือถือ 50% กลุ่มที่ไม่ใช่มือถือ 50% แม้ว่าปัจจุบันรายได้จากกลุ่มธุรกิจมือถือจะปรับลดลงจากเดิมที่ 7,000 ล้านบาทในปีที่ผ่านมา เนื่องจากโอเปอเรเตอร์มีการทำตลาดอย่างหนักในกลุ่มมือถือราคาระดับล่าง แต่เชื่อว่ากลยุทธ์การทำตลาดมือถือที่บริษัทจะให้ความสำคัญกับสมาร์ทโฟนราคาระดับกลาง หรือไม่เกิน 7,000 บาทนั้น จะทำให้บริษัทมีรายได้ตามเป้าหมายอย่างแน่นอน ซึ่งบริษัทจะทยอยเปิดตัวสมาร์ทโฟนออกสู่ตลาดราว 10 รุ่นในปีนี้ จากปีก่อนหน้าที่เปิดตัวไปแล้วกว่า 45-47 รุ่น เพื่อรองรับการมาของทีวีดิจิตอล”.