Health News : โควิด-19 เชื่อมโยงประสาทสมอง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/565300

Health News : โควิด-19 เชื่อมโยงประสาทสมอง

Health News : โควิด-19 เชื่อมโยงประสาทสมอง

วันอาทิตย์ ที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2564, 09.10 น.

นักวิทยาศาสตร์เผยผลการศึกษาซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในวารสารเดอะแลนซิตเฉพาะทางด้านจิตเวชศาสตร์ (The Lancet Psychiatry) ที่พบว่า 1 ใน 3 หรือคิดเป็นร้อยละ 34 ของชาวอเมริกันส่วนใหญ่กว่า 230,000 คน ที่หายจากโรคโควิด-19 ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคเกี่ยวกับระบบประสาทหรือความผิดปกติทางจิตภายใน 6 เดือน นักวิทยาศาสตร์ยังระบุว่า อาการผิดปกติดังกล่าวพบในกลุ่มผู้ป่วยที่หายจากโรคโควิด-19 มากกว่ากลุ่มผู้ป่วยโรคไข้หวัดใหญ่หรือติดเชื้อในระบบหายใจในช่วงเวลาเดียวกันอย่างมีนัยสำคัญ และชี้ให้เห็นว่าโรคโควิด-19 ส่งผลให้เกิดอาการดังกล่าวอย่างชัดเจน นอกจากนี้ ยังพบว่า ผู้ป่วยโรคโควิด-19 ร้อยละ 17 เป็นโรควิตกกังวล และร้อยละ 14 เป็นโรคผิดปกติทางอารมณ์ ซึ่งเป็นอาการที่พบบ่อยที่สุดในกลุ่มผู้ป่วยดังกล่าว ถือเป็นข้อพิสูจน์ที่ไร้ข้อกังขาว่า โรคโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสมองและจิตใจในระดับเท่าๆ กัน

ด้านนายลีอา มิลลิแกน ผู้บริหารระดับสูงของเอ็มคิว เมนทัล เฮลท์ กล่าวว่า โรคโควิด-19ส่งผลกระทบรุนแรงต่อสุขภาพจิตของแต่ละคน ซึ่งมีส่วนทำให้ระดับอาการป่วยทางจิตเพิ่มสูงขึ้น และจำเป็นต้องมีการวิจัยเพิ่มเติมโดยด่วน

Health News : ปักกิ่งตั้ง รพ.อินเตอร์เนตแห่งแรก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/563742

Health News : ปักกิ่งตั้ง รพ.อินเตอร์เนตแห่งแรก

Health News : ปักกิ่งตั้ง รพ.อินเตอร์เนตแห่งแรก

วันอาทิตย์ ที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2564, 06.40 น.

โรงพยาบาลอินเตอร์เนต ซึ่งอยู่ในเครือของโรงพยาบาลวิทยาลัยการแพทย์ปักกิ่ง ยูเนียน ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมาธิการสาธารณสุขในพื้นที่ และกลายเป็นโรงพยาบาลอินเตอร์เนตแห่งแรกในกรุงปักกิ่ง ประเทศจีน สามารถให้บริการติดตามผู้ป่วยโรคทั่วไปและโรคเรื้อรังบางส่วนปัจจุบันได้เปิดแผนกต่างๆ รวม 19 แผนก ซึ่งรวมถึงแผนกโรคหัวใจ ต่อมไร้ท่อ และโรคผิวหนัง แต่ละแผนกพร้อมรองรับบริการต่างๆ เช่น การตรวจคำวินิจฉัยอาการป่วย การให้คำปรึกษาออนไลน์ การตรวจและการทดสอบ รวมถึงการออกใบสั่งยาและบริการจัดส่งยา เมื่อผู้ป่วยปรึกษาอาการป่วยแพทย์เขียนใบจ่ายยา ผู้ป่วยที่ชำระเงินผ่านทางออนไลน์แล้วสามารถรอรับยาอยู่ที่บ้านได้เลย

ปัจจุบัน กรุงปักกิ่งมีหน่วยงานการรักษาพยาบาลที่เปิดให้บริการวินิจฉัยโรคแบบออนไลน์แล้ว 108 แห่ง และเพื่อผลักดันให้การรักษาพยาบาลออนไลน์พัฒนาไปอย่างมีคุณภาพ คณะกรรมาธิการสาธารณสุขกรุงปักกิ่งได้จัดตั้งแพลตฟอร์มการกำกับดูแลขึ้นมา เพื่อให้บริการในหลายๆ ด้าน รวมถึงการตรวจสอบข้อมูลแบบเรียลไทม์ให้แก่หน่วยงานการรักษาพยาบาลที่ได้เปิดให้บริการวินิจฉัยโรคแบบออนไลน์

Health News : WHO เตือนวัคซีนปลอมระบาด #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/562177

Health News : WHO เตือนวัคซีนปลอมระบาด

Health News : WHO เตือนวัคซีนปลอมระบาด

วันอาทิตย์ ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2564, 08.30 น.

องค์การอนามัยโลก หรือ WHO แสดงความกังวลเรื่องแก๊งอาชญากรกำลังฉวยโอกาสที่ความต้องการวัคซีนต้านโควิด-19 ทั่วโลก มีมากกว่าจำนวนวัคซีนที่มีอยู่ในโลกในขณะนี้ ทำวัคซีนปลอมขึ้นมาหลอกขายผ่านอินเตอร์เนตบนเว็บมืด ยังเข้าไปแทรกแซงยุ่งเกี่ยวในระบบซัพพลายเชนของการซื้อขายวัคซีนโควิด-19 เนื่องจากรัฐบาลในหลายประเทศทั่วโลก ได้รับข้อเสนอขายวัคซีนต้านโควิดที่น่าสงสัย ทำให้รับประกันไม่ได้ว่า วัคซีนเหล่านั้น ได้รับการเก็บรักษาในความเย็นที่เหมาะสม
หรือไม่ นอกจากนี้ บรรดาแก๊งมิจฉาชีพเหล่านี้ ยังนำขวดวัคซีนเปล่าที่ทิ้งแล้วหลังจากวัคซีนในขวดถูกใช้ไป นำกลับมาใช้ใหม่ด้วย

เพื่อสกัดการขายวัคซีนโควิดปลอม WHO แนะว่า จะต้องทิ้งหรือทำลายทิ้งขวดวัคซีนเปล่าหลังจากที่ใช้วัคซีนไปแล้ว เพื่อป้องกันไม่ให้แก๊งมิจฉาชีพ นำขวดวัคซีนกลับไปใช้ใหม่ นอกจากนี้WHO ยังขอให้ประเทศต่างๆ และประชาชน ช่วยกันสอดส่องว่ามีการขายวัคซีนโควิดที่มีลักษณะน่าสงสัยหรือไม่ และให้รีบแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในประเทศของตน ซึ่งจะแจ้งต่อไปยัง WHO ต่อไป

Health News : Moderna ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในเด็กทารก #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/560588

Health News : Moderna ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในเด็กทารก

Health News : Moderna ทดลองวัคซีนโควิด-19 ในเด็กทารก

วันอาทิตย์ ที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2564, 08.30 น.

Moderna บริษัทยาของสหรัฐฯ เริ่มทดลองฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 สำหรับเด็ก ที่มีชื่อวัคซีนว่า mRNA-1273 ในเด็กทารกอายุ 6 เดือนขึ้นไป จนถึงอายุ 11 ปีแล้ว โดยวางแผนจะทดลองวัคซีนในเด็กๆ ทั้งหมด 6,750 คนในสหรัฐฯ และแคนาดา ถือเป็นบริษัทยาสหรัฐฯ รายแรก ที่ทดลองวัคซีนต้านโควิดในเด็กทารกและเด็กเล็กอายุไม่เกิน 11 ปี โดยจะต้องฉีด 2 เข็ม ห่างกัน 28 วัน การทดลองนี้ จะประเมินความปลอดภัยและประสิทธิภาพของวัคซีนทดลองตัวนี้

การฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 ให้แก่เด็กทารกและประชากรวัยเด็ก นับเป็นส่วนสำคัญในการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้เกิดขึ้น เพื่อหยุดการระบาดของโควิด-19 แม้ว่าความเสี่ยงที่ผู้ป่วยเด็กที่ติดเชื้อโควิด-19 จะมีอาการทรุดหนักลงจะน้อยกว่าผู้ใหญ่ แต่ยังคงมีความเสี่ยงที่เด็กยังคงสามารถแพร่เชื้อไปสู่ผู้ใหญ่ได้ โดยเฉพาะการติดต่อในหมู่เด็กวัยรุ่นด้วยกัน

ก่อนหน้านี้ Moderna ได้พัฒนาวัคซีนต้านโควิด-19 สำหรับผู้ใหญ่ สำเร็จไปแล้ว โดยได้รับอนุมัติให้ใช้ฉุกเฉินในสหรัฐฯ ในผู้ใหญ่อายุ 18 ปีขึ้นไป และได้เริ่มทดลองวัคซีน mRNA-1273 กับเด็กวัยรุ่น อายุระหว่าง 12-18 ปี ตั้งแต่เดือนธันวาคมปีที่ผ่านมา ส่วน Pfizer เริ่มทดลองในเด็กอายุ 12 ปีขึ้นไปตั้งแต่ปีที่แล้วเช่นกัน แต่ผลการทดลองของทั้ง 2 บริษัท ยังไม่เสร็จสิ้น

Health News : ญี่ปุ่นพัฒนาเข็มฉีดวัคซีนโควิดได้ขวดละ 7 โดส #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/558897

Health News : ญี่ปุ่นพัฒนาเข็มฉีดวัคซีนโควิดได้ขวดละ 7 โดส

Health News : ญี่ปุ่นพัฒนาเข็มฉีดวัคซีนโควิดได้ขวดละ 7 โดส

วันอาทิตย์ ที่ 14 มีนาคม พ.ศ. 2564, 06.00 น.

เทรุโมะ คอร์ป บริษัทผลิตอุปกรณ์การแพทย์ของญี่ปุ่นเผยว่า บริษัทได้พัฒนาเข็มฉีดยาแบบใหม่ที่ทำให้สามารถฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์ได้ขวดละ 7 โดส ซึ่งเพิ่มขึ้นจากเดิมที่ฉีดได้ 6 โดส

โฆษกของเทรุโมะ คอร์ปกล่าวว่า กระทรวงสาธารณสุขของญี่ปุ่นได้อนุมัติรูปแบบเข็มฉีดยาดังกล่าวแล้ว และบริษัทจะเริ่มผลิตเข็มฉีดยาแบบใหม่ในช่วงสิ้นเดือนนี้ ขณะที่สำนักข่าวเกียวโดนิวส์ของญี่ปุ่นรายงานว่า เทรุโมะ คอร์ปตั้งเป้าผลิตเข็มฉีดยาให้ได้ 20 ล้านชิ้นในปีนี้ ทั้งนี้ ญี่ปุ่นใช้วัคซีนของไฟเซอร์/ไบโอเอ็นเทคที่ระบุในตอนแรกว่า วัคซีนหนึ่งขวดสามารถฉีดได้ 5 โดส แต่สามารถฉีดวัคซีนได้ 6 โดส หากใช้เข็มฉีดยาแบบพิเศษที่ช่วยลดปริมาณวัคซีนที่เหลืออยู่ในเข็มฉีดยา

ก่อนหน้านี้ ญี่ปุ่นเริ่มโครงการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด-19 ของไฟเซอร์ให้แก่ประชาชนตั้งแต่เดือนที่แล้ว แต่นายทาโร โคโนะ รัฐมนตรีกระทรวงกลาโหมญี่ปุ่น และรัฐมนตรีกำกับดูแลโครงการฉีดวัคซีนกล่าวว่า ญี่ปุ่นอาจต้องเสียวัคซีนบางส่วนไปเปล่า ๆ เนื่องจากปัญหาขาดแคลนเข็มฉีดยาแบบพิเศษ

Health News : ฉีดวัคซีนก่อนไปฮัจญ์ #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/557315

Health News : ฉีดวัคซีนก่อนไปฮัจญ์

Health News : ฉีดวัคซีนก่อนไปฮัจญ์

วันอาทิตย์ ที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2564, 08.50 น.

กระทรวงสาธารณสุขของซาอุดีอาระเบีย ประกาศว่าผู้ที่จะเข้าร่วมประกอบพิธีฮัจญ์ จะต้อง มีหลักฐานรับรองการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 เพื่อยื่นขอวีซ่า สำหรับเดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรโดยเตาฟิค อัล ราบิอาห์ รัฐมนตรีสาธารณสุข ย้ำว่า ในแต่ละปีจะมีชาวมุสลิมหลายล้านคนจากทั่วโลก มาแสวงบุญเพื่อร่วมพิธีที่นครเมกกะ การป้องกันโรคจึงเป็นสิ่งสำคัญ และการฉีดวัคซีน ถือเป็นการป้องกันที่ดีที่สุด ที่ต้องทำควบคู่ไปกับมาตรการอื่นๆ

อย่างไรก็ตาม กระทรวงสาธารณสุขของซาอุดีอาระเบียยังไม่ได้ประกาศระเบียบปฏิบัติที่แน่ชัด เกี่ยวกับมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 อีกทั้งยังไม่ได้ประเมินว่า จะเปิดรับนักแสวงบุญเข้ามาร่วมพิธีจำนวนเท่าใด โดยการประกอบพิธีฮัจญ์ในปีนี้ จะจัดขึ้นในช่วงกลางเดือนกรกฎาคม ซึ่งถือว่า ชาวมุสลิมที่ต้องการเข้าร่วมพิธีเหลือเวลาในการเตรียมตัวไม่มากนัก

ในปี 2020 ที่ผ่านมา ซาอุดีอาระเบียจำกัดผู้ที่จะเข้าร่วมพิธีฮัจญ์ให้อยู่ที่ประมาณ 1,000 คนและต้องเป็นผู้ที่พักอาศัยอยู่ในประเทศซาอุดีอาระเบียเท่านั้น ขณะที่รัฐบาลซาอุดีอาระเบีย เริ่มฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนของตนเอง ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคมปีที่แล้ว โดยใช้วัคซีนจากบริษัท Moderna, Pfizer และ AstraZeneca

Health News : โควิด-19 ทำชาวเกาหลีใต้สุขน้อยลง #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/555679

Health News : โควิด-19 ทำชาวเกาหลีใต้สุขน้อยลง

Health News : โควิด-19 ทำชาวเกาหลีใต้สุขน้อยลง

วันอาทิตย์ ที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.10 น.

สถาบันรัฐประศาสนศาสตร์ของเกาหลีใต้ได้สำรวจความคิดเห็นชาวเกาหลีใต้วัยผู้ใหญ่ 8,336 คน ตั้งแต่เดือนกันยายนถึงตุลาคมปี 2563 และพบว่า ชาวเกาหลีใต้ให้คะแนนความสุขของตัวเองเฉลี่ยอยู่ที่ 6.4 คะแนนจากเต็ม 10 คะแนน ลดลง 0.1 จากปี 2562 ยิ่งไปกว่านั้นอัตราผู้ตอบแบบสอบถามที่ระบุว่ามีความสุขมากลดลงจากร้อยละ 4.2 เหลือเพียงร้อยละ 1.5ผลสำรวจความเห็นดังกล่าวยังระบุว่า ชาวเกาหลีใต้รู้สึกไม่มั่นคงในสถานการณ์ทางเศรษฐกิจเช่นกัน โดยมีคะแนนเฉลี่ยด้านความมั่นคงทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 4.8 คะแนน ลดลง 0.2 และมีคะแนนความคาดหวังทางเศรษฐกิจอยู่ที่ 5.4 คะแนน ลดลง 0.1

นักวิจัยของสถาบันรัฐประศาสนศาสตร์เกาหลีใต้วิเคราะห์ว่า ผลสำรวจความคิดเห็นดังกล่าวสะท้อนให้เห็นว่า เกาหลีใต้จำเป็นต้องมีนโยบายที่ปรับให้เหมาะกับกลุ่มคนที่แตกต่างกันเพื่อลดความเสี่ยงทางสังคมจากการระบาดของโรคโควิด-19 ทั้งยังเน้นย้ำว่า โครงข่ายความปลอดภัยและโครงสร้างพื้นฐานจะมีความสำคัญมากขึ้นในการรับประกันระดับพื้นฐานการดำรงชีวิตของพลเมือง

Health News : พิษโควิด-19 ทำอเมริกันชนอายุสั้น #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/554125

Health News : พิษโควิด-19 ทำอเมริกันชนอายุสั้น

Health News : พิษโควิด-19 ทำอเมริกันชนอายุสั้น

วันอาทิตย์ ที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 08.30 น.

ศูนย์สถิติสาธารณสุขแห่งชาติ สังกัดศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติของสหรัฐฯ หรือ CDCเปิดเผยผลการศึกษาเกี่ยวกับอายุขัยของคนอเมริกันล่าสุด พบว่า อายุขัยของคนอเมริกัน หดสั้นลงไป 1 ปีเต็มๆ ในช่วงครึ่งแรกของปี 2020 ซึ่งเป็นช่วงที่โควิด-19 กำลังระบาดหนักอยู่ในสหรัฐฯ โดยเมื่อรวมทั้งหมดทุกกลุ่มเชื้อชาติ อายุขัยชาวอเมริกันหดสั้นลงจากระดับ 78.8 ปีในปี 2519 ลดลงเหลือ 77.8 ปี ในปี 2020 ถือเป็นการหดสั้นลงมากที่สุดของอายุขัยชาวอเมริกัน นับตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นต้นมา และถือเป็นอายุขัยของคนอเมริกันโดยรวม ที่ต่ำที่สุดในรอบ 15 ปีนับตั้งแต่ปี 2006

หากแยกเป็นกลุ่มประชากรตามเชื้อชาติ ผลการศึกษาชิ้นเดียวกันนี้ พบว่า กลุ่มประชากรชาวอเมริกันที่มีเชื้อสายแอฟริกัน มีอายุขัยหดสั้นลงมากที่สุดจากปี 2019 คือสั้นลง 2.7 ปี เหลืออายุขัยเฉลี่ย 72 ปี สร้างสถิติเป็นอายุขัยต่ำสุดของประชากรกลุ่มนี้ ในรอบ 19 ปีนับตั้งแต่ปี 2001เป็นต้นมา ส่วนกลุ่มประชากรอเมริกันที่มีเชื้อสายลาติน หรือเรียกว่า ลาติโน่ ในผลการศึกษานี้พบว่า ประชากรกลุ่มนี้มีอายุขัยลดลง 1.9 ปี นับตั้งแต่ปี 2019 ไปอยู่ที่ 79.9 ปี นับเป็นอายุขัยที่ต่ำที่สุดของประชากรกลุ่มนี้ นับตั้งแต่เริ่มมี การบันทึกสถิติอายุขัยของประชากรกลุ่มลาติโน่มาตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นมา

Health News : ญี่ปุ่นเครียดขาดแคลนหลอดฉีดยา #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/552493

Health News : ญี่ปุ่นเครียดขาดแคลนหลอดฉีดยา

Health News : ญี่ปุ่นเครียดขาดแคลนหลอดฉีดยา

วันอาทิตย์ ที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 09.10 น.

นายกรัฐมนตรีโยชิฮิเดะ ซูงะ ของญี่ปุ่น เผยว่า ญี่ปุ่นจะเริ่มการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ให้ประชาชนในสัปดาห์หน้า หลังจากได้รับวัคซีนชุดแรกของบริษัทไฟเซอร์ จำนวน 400,000 โดสแล้วในสัปดาห์ที่ผ่านมา โดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่สาธารณสุขราว 10,000 คน แต่ยอมรับว่ากำลังประสบปัญหาในการจัดหาหลอดและเข็มฉีดยาให้ได้เพียงพอกับความต้องการ และกำลังเร่งพยายามจัดหาหลอดและเข็มฉีดยาแบบพิเศษให้ได้ปริมาณมากเพียงพอ เพื่อที่ว่าจะสามารถดึงวัคซีนได้เต็ม 6 โดสจากวัคซีน 1 ขวดของไฟเซอร์ เพราะหากใช้หลอดและเข็มฉีดยาแบบทั่วไปแล้วจะสามารถดึงวัคซีนได้เต็มที่แค่ 5 โดสเท่านั้น ซึ่งหมายความว่า อีก 1 โดส ที่เหลือต้องทิ้งไปซึ่งประเด็นปัญหาเรื่องหลอดและเข็มฉีดยานี้ อาจจะทำให้ญี่ปุ่นต้องทิ้งวัคซีนไปในปริมาณที่สามารถฉีดให้กับประชาชนได้ถึง 12 ล้านคน

ญี่ปุ่นจัดซื้อวัคซีน 144 ล้านโดส จากบริษัทไฟเซอร์ บริษัทยาสหรัฐที่ร่วมมือกับไบโอเอ็นเทคหุ้นส่วนจากเยอรมนี ในการพัฒนาวัคซีน ซึ่งมากเพียงพอที่จะฉีดให้กับประชากรได้ 72 ล้านคน นอกจากนั้น ยังมีข้อตกลงกับวัคซีนที่พัฒนาโดยบริษัทแอสตราเซเนกา โมเดอร์นา อิงค์ และโนวาแวคอิงค์ ด้วย แต่ขณะนี้ มีไฟเซอร์กับแอสตราเซเนกา เท่านั้น ที่ยื่นขออนุมัติให้ใช้วัคซีนในญี่ปุ่น

Health News : ทดสอบฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 สองค่ายร่วมกัน #SootinClaimon.Com

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/550858

Health News : ทดสอบฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 สองค่ายร่วมกัน

Health News : ทดสอบฉีดวัคซีนต้านโควิด-19 สองค่ายร่วมกัน

วันอาทิตย์ ที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564, 07.20 น.

นักวิจัยในอังกฤษเริ่มการทดสอบนำร่องใช้วัคซีนต้านโควิด-19 จากสองค่ายร่วมกันโดยเข็มแรกจะฉีดวัคซีนของบริษัทไฟเซอร์ จากนั้นอีกราว 4-12 สัปดาห์ จะฉีดวัคซีนเข็มที่ 2จากแอสตราเซเนกาให้แก่กลุ่มทดลอง ซึ่งหากการทดลองเป็นไปด้วยดี จะทำให้ทั่วโลกสามารถนำวัคซีนของบริษัทที่แตกต่างกันมาใช้ร่วมกันได้ เพื่อให้เกิดความยืดหยุ่นมากขึ้น คาดว่าผลการทดลองเบื้องต้นจะทราบผลภายในเดือนมิถุนายนนี้ นอกจากการทดลองใช้วัคซีน 2 ค่ายนี้ผสมกันแล้ว จะมีการทดลองนำวัคซีนจากบริษัทอื่นๆ เช่น วัคซีน สปุตนิก-วี ของรัสเซีย เข้ามาร่วมทดลองในภายหลัง

การทดลองครั้งนี้จะใช้ผู้ร่วมทดลองมากกว่า 800 คน เน้นกลุ่มที่มีอายุมากกว่า 50 ปีขึ้นไป เพราะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงสูงกว่าคนหนุ่ม-สาว โดยนักวิจัยจะมุ่งเป้าไปที่การวัดปริมาณการสร้างภูมิคุ้มกัน และการตอบสนองของ ที-เซลล์ รวมทั้งดูผลข้างเคียงที่เกิดขึ้นจากการใช้วัคซีนร่วมกันด้วย