รายการ LIFE VARIETY : หม่อมราชวงค์จิยากร อาภากร เสสะเวช

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654332

รายการ LIFE VARIETY : หม่อมราชวงค์จิยากร อาภากร เสสะเวช

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.43 น.

รายการ LIFE VARIETY : หม่อมราชวงค์จิยากร อาภากร เสสะเวช ประธานมูลนิธิราชสกุลอาภากร

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 15 พฤษภาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654328

รายการ LIFE VARIETY : รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.31 น.

รายการ LIFE VARIETY : รองศาสตราจารย์ ดร.อุดมวิทย์ ไชยสกุลเกียรติ

อธิการบดี ม.เทคโนโลยี ราชมงคลรัตนโกสินทร์

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 8 พฤษภาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : พาชมเมืองเชียงราย โดย อ.เฉลิมชัย ยอดมาลัย

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654325

รายการ LIFE VARIETY : พาชมเมืองเชียงราย โดย อ.เฉลิมชัย ยอดมาลัย

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.29 น.

รายการ LIFE VARIETY : พาชมเมืองเชียงราย โดย อ.เฉลิมชัย ยอดมาลัย

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 1 พฤษภาคม 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ดร.อนุชา ทีรคานนท์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654324

รายการ LIFE VARIETY : ดร.อนุชา ทีรคานนท์

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.28 น.

รายการ LIFE VARIETY : ดร.อนุชา ทีรคานนท์

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 24 เมษายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : น.ต.นายแพทย์ วุฒิโชค พิทักษากร

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654322

รายการ LIFE VARIETY : น.ต.นายแพทย์ วุฒิโชค พิทักษากร

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.26 น.

น.ต.นายแพทย์ วุฒิโชค พิทักษากร ปรึกษาพิเศษด้านจิตเวชศาสตร์ สถาบันเวชศาสตร์การบิน กองทัพอากาศ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 17 เมษายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : ปัญญา ปุลิเวคินทร์

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654321

รายการ LIFE VARIETY : ปัญญา ปุลิเวคินทร์

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.25 น.

รายการ LIFE VARIETY : ปัญญา ปุลิเวคินทร์ ผู้อำนวยการศูนย์ภูมิรักษ์ธรรมชาติ

ออกอากาศวันอาทิตย์ที่ 10 เมษายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

รายการ LIFE VARIETY : หทัย บุนนาค

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654319

รายการ LIFE VARIETY : หทัย บุนนาค

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 16.24 น.

รายการ LIFE VARIETY : หทัย บุนนาค

ออกอากาศวันอาทิตย์ ที่ 3 เมษายน 2565 ทาง NBT 2HD ช่องหมายเลข 2 เวลา 11.05 – 11.30 น.

Waldo-Thamdee จับมือ มรภ.สส. เปิดมิติใหม่กำหนดมาตรฐานกัญชาไทยสู่เวทีโลก

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654300

Waldo-Thamdee จับมือ มรภ.สส. เปิดมิติใหม่กำหนดมาตรฐานกัญชาไทยสู่เวทีโลก

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 15.14 น.

Waldo-Thamdee เปิดมิติใหม่กำหนดมาตรฐานกัญชาไทยสู่เวทีโลก จับมือมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา สถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดย บริษัท สยามอิมเมจ จํากัด มอบทุนวิจัยพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ มูลค่า 1 ล้านบาท และมอบทุนการศึกษา 30 ทุน จำนวน  6 ล้านบาท ปั้นนักปลูกกัญชามืออาชีพ เข้าสังกัดนิคมเกษตรนวัตกรรม Waldo  เงินเดือนขั้นต่ำ 3 หมื่นบาท หลังจบการศึกษาทันที

18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565 ณ ห้องโถง ชั้น 1 อาคารสํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  เป็นประธานแถลงข่าวรับมอบทุนวิจัยพัฒนากัญชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์ จำนวน 1,000,000 บาท และทุนการศึกษากัญชาเวชศาสตร์ต่อเนื่อง ตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 จนสำเร็จการศึกษา จำนวน 30 ทุน เป็นเงินทุนการศึกษาทั้งสิ้น 6,000,000 บาท  จากสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยบริษัท สยามอิมเมจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในการปลูกกัญชาทางการแพทย์ (ระบบปิด) และนำไปใช้ในอุตสาหกรรมยา และเวชสำอางที่เกี่ยวข้อง เพราะฉะนั้นการที่สถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ โดยบริษัท สยามอิมเมจ จำกัด ได้มอบทุนการศึกษาและทุนวิจัยแก่มหาวิทยาลัยในครั้งนี้ จึงนับได้ว่าเป็นประโยชน์แก่วงการอุตสาหกรรมกัญชาเพื่อการแพทย์อย่างมาก

ด้าน พลโท สีหเดช ดีสนธิโชติ ประธานสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ กล่าวว่า โครงการความร่วมมือทางวิชาการกัญชาทางการแพทย์ครั้งนี้ เริ่มมาจากกระแสโลกที่กัญชาถือเป็นพืชมหัศจรรย์ ซึ่งเป็นภูมิปัญญาไทยแต่ในอดีต และวันที่ 9 มิถุนายนนี้ จะได้การปลดล็อกกัญชาอย่างเป็นทางการ อย่างไรก็ตาม การนำผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากกัญชามาช่วยเหลือรักษาผู้ป่วยติดเตียง จำเป็นต้องมีการพัฒนาสายพันธุ์กัญชา และเทคนิควิธีการต่างๆ เพื่อนำกัญชามาใช้ในการรักษาโรค นอกจากนี้จะช่วยให้สถาบันการศึกษาต่างๆ สามารถผลิตบุคลากรทางด้านนี้เพื่อสนับสนุนการปลูก สกัดกัญชา และนำกัญชาไปใช้ทางการแพทย์ได้อย่างถูกวิธี มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพต่อไป

รศ.ดร.ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  ย้ำว่า ทางมหาวิทยาลัยพร้อมร่วมมือกับภาคเอกชนต่างๆ ในการผลิตบุคลากรป้อนตลาดกัญชาต่อไป ซึ่งขณะนี้โลกมีการเปลี่ยนแปลง และกัญชานั้นถือว่าประเทศไทยเป็นแหล่งปลูกและผลิตที่มีคุณภาพที่ดี เราจะทำอย่างไรที่จะทำให้มีชื่อเสียง ก่อนที่ประเทศอื่นจะฉวยโอกาสนี้ เราจึงต้องบอกว่า “โสมขึ้นชื่อคือเกาหลี กัญชาดีต้องสวนสุนันทาไทยแลนด์”

ขณะที่ พลโท สีหเดช ดีสนธิโชค ประธานสถาบันพัฒนาส่งเสริมปลูกกัญชาทางการแพทย์ กล่าวเสริมว่า วันนี้ได้รับเกียรติจากทางมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาและท่านอธิการบดีให้เกียรติรับมอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาจำนวน 30 ทุนเป็นเงินจำนวน 6 ล้านบาท โดยบริษัท สยามอิมเมจ จำกัด มอบให้ทางมหาวิทยาลัยในการศึกษาค้นคว้าวิจัยพัฒนาคุณภาพกัญชาที่จังหวัดเพชรบุรี โดยมีกลุ่ม Thamdee Group และเครือข่ายวิสาหกิจชุมชนสองธารา จังหวัดนครพนม ซึ่งเป็นตัวแทนชุมนุมวิสาหกิจแห่งประเทศไทยกว่า 30 แห่งเป็นผู้ดำเนินการเพาะปลูก ต่อไปอนาคตเราก็จะมีนักศึกษาที่สำเร็จหลักสูตรกัญชาศาสตร์ที่มีความรู้ความสามารถเป็นหน่อเนื้อวิสาหกิจในชุมชนของท่านกลับสู่ท้องถิ่น เพื่อสร้างอาชีพสร้างรายได้ มีคุณภาพของชีวิตและเศรษฐกิจที่ดีขึ้น ขณะนี้กัญชาติดกระแสเทรนด์ของโลกอันดับ 6 และถึงเวลาของประเทศไทย กัญชาจะกอบกู้เศรษฐกิจของพวกเราหลายๆ ด้าน โดยเฉพาะผู้เจ็บไข้ได้ป่วย กัญชาที่เราสกัดจะมีสารสำคัญที่สามารถช่วยรักษาผู้ป่วยโรคพาร์กินสัน โรคมะเร็ง สรรพคุณของกัญชามีมากมาย นับเป็นนิมิตรหมายที่ดีที่บริษัท (มหาชน) หลายรายให้ความสนใจมาร่วมสังเกตการณ์ และให้ความสนใจร่วมลงทุนกับเรา ซึ่งจะมีความชัดเจนในรายละเอียดต่อไป

ด้าน รศ.ดร.สมเดซ รุ่งศรีสวัสดิ์ คณบดีวิทยาลัยสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา กล่าวเพิ่มเติมว่า  ขณะนี้ประเทศไทยถือเป็นประเทศผู้ผลิตกัญชาที่มีคุณภาพระดับโลก จึงมีหลายๆ ประเทศสนใจสั่งซื้อ ตนจึงเชื่อมั่นว่า เมื่อกัญชาเปิดเสรีอย่างแท้จริง เราจะมีความพร้อมทั้งภาครัฐและเอกชนที่ช่วยกันส่งเสริมผลิตสารสกัดกัญชาที่มีคุณภาพเพื่อนำไปผลิตเป็นยาและเวชสำอาง ซึ่งจะช่วยเพิ่มมูลค่ารวมกว่าแสนล้านบาท และยังทดแทนการนำเข้ายาจากต่างประเทศ ทั้งยาแก้ปวด และแก้อับเสบต่างๆ ประเทศเราจะมีรายได้มากขึ้น เป็นประโยชน์ทั้งอุตสาหกรรมยา และอุตสาหกรรมเวชสำอางค์ ที่สำคัญคือเกษตรกรจะมีรายได้มากขึ้น ขอให้ปลูกอย่างถูกต้องตามวิธีที่เหมาะสม จึงเชิญชวนมาเรียนหลักสูตรสหเวชศาสตร์ ของมหาวิทยาลัยราชภัฎสวนสุนันทา

อย่างไรก็ตาม ปลายทางที่แท้จริงในการกระตุ้นเศรษฐกิจคือการส่งออก แต่วันนี้ยังไม่มีเจ้าภาพที่ชัดเจน ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานรัฐหรือเอกชนแม้แต่รายเดียวได้รับใบอนุญาตส่งออกยาเสพติดประเภท 5 (กัญชา) ดังนั้น รัฐควรออกมาส่งเสริมสนับสนุนให้กัญชาสามารถส่งออกได้อย่างถูกกฎหมาย

-(016)

รมย์รวินท์นำทีมแพทย์เข้าอบรม Weight Loss Plateau

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654290

รมย์รวินท์นำทีมแพทย์เข้าอบรม Weight Loss Plateau

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.59 น.

พญ.ฐานิสร ธรรมลิขิตกุลจาก รมย์รวินท์นำทีมแพทย์เข้าอบรม Weight Loss Plateau ซึ่งจัดขึ้นโดย  novo nordisk  โดยได้รับเกียรติจาก พันตรีนายแพทย์ ปริญญา สมัครการไถ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ด้านโรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึ่ม แผนกต่อมไร้ท่อ โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า และเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคอ้วนแนะแนวทางรมย์รวินท์ คลินิก เพื่อให้คนไข้ที่มีความกังวลเรื่องสัดส่วน หรือการลดน้ำหนัก ได้รับคำปรึกษาได้อย่างถูกต้อง และหา Solution การรักษาให้ออกมามีประสิทธิภาพมากที่สุด

เกี่ยวกับรมย์รวินท์

รมย์รวินท์ คลินิก ผู้นำด้านความงามสำหรับคนรุ่นใหม่ที่เน้นมอบความงามอย่างเป็นธรรมชาติ (FOR THE BETTER YOU) มีวิสัยทัศน์การเป็นที่ปรึกษาที่เชี่ยวชาญด้านความงามอย่างเป็นธรรมชาติสำหรับคนไทยรุ่นใหม่ที่มุ่งหวังให้ดูดีและปลอดภัยด้วยการบริการที่ใส่ใจคุณภาพของผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมด้านความงามที่ดีที่สุดในทุกวัน

พันธกิจ 4 ประการ คือ

การยกระดับการบริการด้านความงามที่ทันสมัยสะดวกสบาย

นำเสนอผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุดเพื่อความงามของคนไทย

นำเสนอนวัตกรรมที่ทันสมัย และปลอดภัย

ให้การดูแลด้วยทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเพื่อผลลัพธ์การรักษาที่ดีที่สุดมุ่งเน้นการเอาใจใส่ลูกค้าอย่างเพื่อนสนิท

ครั้งแรกในรอบ 2 ปี นิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียนต่างชาติเต็มรูปแบบ 31 ก.ค.นี้

#SootinClaimon.Com : ขอบคุณแหล่งข้อมูล : หนังสือพิมพ์แนวหน้า

https://www.naewna.com/lady/654284

ครั้งแรกในรอบ 2 ปี นิวซีแลนด์เปิดรับนักเรียนต่างชาติเต็มรูปแบบ  31 ก.ค.นี้

วันพุธ ที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ. 2565, 14.56 น.

ใครมีแผนเรียนต่อนิวซีแลนด์เตรียมเลย นับเป็นครั้งแรกในรอบ 2 ปี ที่รัฐบาลนิวซีแลนด์จะเปิดรับนักเรียนต่างชาติเต็มรูปแบบ  31 ก.ค.นี้ โดยมีรายงานข่าวจากหน่วยงานการศึกษานิวซีแลนด์ Education New Zealand (ENZ) สถานทูตนิวซีแลนด์ประจำเทศไทย แจ้งว่า นายคริส ฮิปกินส์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ของนิวซีแลนด์ ได้ประกาศเปิดพรมแดนรับนักเรียนต่างชาติเต็มรูปแบบ  เตรียมเปิดให้นักเรียนต่างชาติ รวมถึงนักเรียนไทยสามารถทำวีซ่าไปเรียนต่อที่นิวซีแลนด์ได้ตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป ซึ่งเร็วกว่ากำหนดเดิมที่กำหนดไว้ในเดือนตุลาคม 2565

นายคริส ฮิปกินส์ รัฐมนตรีกระทรวงศึกษาธิการ ของนิวซีแลนด์ เปิดเผยว่า นิวซีแลนด์กำลังเปิดรับนักศึกษาต่างชาติอย่างเต็มที่รูปแบบอีกครั้งและรัฐบาลนิวซีแลนด์ก็ความมุ่งมั่นที่จะช่วยส่งเสริมและเสริมสร้างภาคเศรษฐกิจส่วนนี้ โดยในช่วง 2-3 ปีผ่านมาภาคการศึกษานานาชาติของนิวซีแลนด์ได้มีการปรับเปลี่ยนและพัฒนาอย่างไม่หยุดนิ่ง  เพื่อให้พร้อมต้อนรับนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งแสดงออกถึงความมุ่งมั่นอย่างแรงกล้าของรัฐบาลนิวซีแลนด์ที่มีต่อนักเรียนต่างชาติ และสร้างการศึกษาระดับนานาชาติในนิวซีแลนด์ให้มีคุณภาพสูงระดับโลก

“ก่อนที่จะเกิดโรคระบาดโควิด 19 ภาคการศึกษานานาชาติของนิวซีแลนด์มีมูลค่าหลายพันล้านดอลลาร์นิวซีแลนด์ การกลับมาเปิดภาคการศึกษานานาชาติในเร็วๆ นี้ เป็นข่าวอันดียิ่งกับสถาบันการศึกษา มหาวิทยาลัย สถาบันเทคโนโลยีและโพลีเทคนิค  รวมถึงโรงเรียนในทุกระดับชั้น โรงเรียนสอนภาษาอังกฤษ และสถานฝึกอบรมต่างๆ โดยปัจจุบันนิวซีแลนด์พร้อมเปิดรับนักเรียนต่างชาติเดินทางมาศึกษาต่อที่นิวซีแลนด์ 5,000 คน และตั้งแต่วันที่ 31 กรกฎาคมเป็นต้นไป นักศึกษาต่างชาติทุกคนที่ผ่านเกณฑ์การรับเข้าเรียนต่อสามารถสมัครเรียนต่อและทำวีซ่านักเรียนได้อย่างเต็มรูปแบบ ถึงเวลาแสดงให้โลกเห็นแล้วว่า นิวซีแลนด์เปิดกว้างสำหรับการศึกษาและเรายินดีต้อนรับนักเรียนต่างชาติกลับมา”

นายคริส ฮิปกินส์ เปิดเผยเพิ่มเติมว่า  “นิวซีแลนด์ได้ปรับปรุงเกณฑ์สำหรับการทำวีซ่านักเรียนต่างชาติ เพื่อให้แน่ใจว่านิวซีแลนด์กำลังสร้างภาคการศึกษาระดับนานาชาติที่แข็งแกร่ง การศึกษานิวซีแลนด์ได้รับการยกย่องในระดับสากลว่า เป็นสถานที่ที่นักเรียนต้องการมาเรียน เราได้นำเสนอหลักสูตรการศึกษาชั้นนำของโลก สถานที่เรียนที่ปลอดภัยและเป็นมิตร รวมทั้งชื่อเสียงในความหลากหลายทางวัฒนธรรมและความมีส่วนร่วมในทุกภาคส่วน อีกทั้งเรายังต้องการให้แน่ใจว่า นักเรียนต่างชาติจะได้รับประโยชน์สูงสุดจากการศึกษาที่นี่และสามารถก้าวไปสู่การทำงานที่สำคัญได้ การเปลี่ยนแปลงที่รัฐบาลประกาศครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นว่า นักเรียนเหล่านี้ได้รับการศึกษาเต็มที่ คุ้มค่าเงินที่จ่ายไป และช่วยเติมเต็มช่องว่างด้านทักษะ และมีส่วนสนับสนุนต่อเศรษฐกิจ”

รัฐบาลนิวซีแลนด์ได้ยืนยันว่า นักเรียนต่างชาติที่ต้องการศึกษาต่อในระดับประถมศึกษาสามารถสมัครเรียนที่นิวซีแลนด์ได้อย่างเต็มรูปแบบ ซึ่งนี่เป็นอีกกลุ่มที่การศึกษานิวซีแลนด์ให้ความสำคัญและต้องการให้ศึกษาต่อในนิวซีแลนด์ต่อไป

นอกจากนี้ กระทรวงศึกษาธิการของนิวซีแลนด์ ยังได้เริ่มต้นกระบวนการปรับปรุงกลยุทธ์การศึกษานานาชาตินิวซีแลนด์ปี 2022-2030 เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง การทำงานร่วมกับทุกภาคส่วน โดยมุ่งเน้นที่การนำเสนอการศึกษาระดับนานาชาติที่มีมูลค่าสูงและส่งเสริมนวัตกรรมทางการศึกษามากขึ้นสำหรับนักเรียนนิวซีแลนด์และนักเรียนต่างชาติ ทั้งในทุกรูปแบบไม่ว่าจะเรียนด้วยตนเองในสถานที่เรียน เรียนทางออนไลน์ หรือการเรียนกับสถาบันนิวซีแลนด์ในประเทศของตัวเอง ทั้งสิ้นเพื่อผลประโยชน์สูงสุดที่นักศึกษาต่างชาติจะได้รับ

นิวซีแลนด์เป็นประเทศที่ได้รับการยอมรับจากนานาชาติว่ามีระบบการศึกษาที่มีคุณภาพสูงติดอันดับต้นๆของโลกและได้รับการยอมรับด้านระบบการศึกษาที่เหมาะแก่การเรียนรู้สู่อนาคต (future-focused education) โดยได้รับการจัดอันดับเป็นที่ 1  ในการเตรียมความพร้อมนักเรียนสู่อนาคต จากประเทศที่พูดภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก จากการจัดอันดับของ Worldwide Educating for the Future Index 2019 โดย The Economist Intelligence Unit  ทำให้นิวซีแลนด์เป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายปลายทางด้านการศึกษานานาชาติชั้นนำของโลกโดยในแต่ละปีมีนักเรียนนานาชาติจากกว่า 100 ประเทศทั่วโลก และในปี 2019 ก่อนเกิดโรคระบาดโควิด 19 มีนักเรียนต่างชาติกว่า 118,000 คนเรียนในนิวซีแลนด์ รวมถึงนักเรียนไทย ในปี 2019 มีนักเรียนไทยศึกษาอยู่ในนิวซีแลนด์กว่า 3,000 คน

-(016)